ความปลอดภัยทางถนน

 • คนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 1.5 หมื่นราย ทุกวันมี 42 ครอบครัวมีคนตาย กระทบเศรษฐกิจปีละ 2 แสนล้านบาท รัฐบาลประกาศ มุ่งมั่นแก้ปัญหาอุบัติเหตุ ยึด 5 เสาหลัก โพลชี้ คนไทย ร้อยละ 91.4 เปลี่ยนความเชื่อ อุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรม ชี้รัฐต้องลงทุนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเจ็บตายซ้ำซาก ศปถ.-คมนาคม-สสส.-ศวปถ. ผนึกภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน 6-7 ธ.ค. นี้ ชูประเด็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน
  2017-11-22 13:36
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมดูแลประชาชนเดินทางกลับบ้านฉลองช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 อย่างปลอดภัย กำชับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมบุคลากรกว่า 100,000 คน รถพยาบาลฉุกเฉินเกือบ 5,000 คันพร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งขอความช่วยเหลือโทร.1669 ขอความร่วมมือประชาชน“ปฏิบัติตามกฎ ดื่ม-ง่วงไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย และใส่ใจผู้ร่วมทาง”
  2016-12-26 17:45
 • ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนชี้ต้องห้ามเล่นโปเกมอนโกบนถนน เสี่ยงอุบัติเหตุทั้งคนขับ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า แนะเจ้าของลิขสิทธิ์ทบทวนกำหนดพื้นที่เหมาะสม ส่วนภาครัฐเอาผิดผู้ขับขี่ฝ่าฝืน
  2016-08-11 22:23
 • กระทรวงสาธารณสุขนำร่อง ตั้งศูนย์สร่างเมา คู่ด่านชุมชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 59 ทดลองมาแล้วหลายแห่งได้ผลดีลดอุบัติเหตุได้จริง ผลศึกษาพบคนเมามีแอลกอฮอล์ในเลือด 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่ม 6 เท่าตัว   
  2016-03-20 14:25
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลศึกษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัด 8 แห่ง พบว่าผู้บาดเจ็บสาหัส กลายเป็นผู้พิการถึงร้อยละ 4.6 เสียชีวิตในโรงพยาบาลร้อยละ 5.6 สาเหตุเกิดจากขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว สูญเสียค่าใช้จ่าย 2.7 ล้านบาทต่อคนพิการ 1 คนต่อปี
  2016-01-07 12:02
 • กระทรวงสาธารณสุขเผยแนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนมีความรุนแรงขึ้น ร้อยละ 59 ของผู้บาดเจ็บรุนแรงเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ จากขับรถเร็ว ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย และมีจุดเสี่ยง ทั้งต้นไม้ ป้าย เสาไฟข้างทาง เปิดเกมส์รุก รณรงค์สร้างความปลอดภัยตลอดทั้งปี ด้วยการบริหารจัดการข้อมูล
  2015-12-15 14:59
 • รมว.สธ.สร้างกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน เน้นป้องกัน 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต คือเมาไม่ขับ ไม่ขับรถซิ่ง และใช้อุปกรณ์นิรภัย คือหมวกกันน็อค หรือใช้เข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ขณะใช้รถ รวมถึงรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยทั่วไปและป่วยฉุกเฉิน มอบกรมควบคุมโรคจัดทำประกาศกระทรวงฯ ให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทุกแห่งปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
  2015-02-22 19:19
 • มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ หารือกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำความร่วมมือโครงการความปลอดภัยทางถนนระดับโลกในประเทศไทย เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีความตั้งใจแก้ไขปัญหา เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เข้มการใช้กฎหมาย โดยตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในรายละเอียด เผยสถิติล่าสุดในปี 2556 ไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 14,789 ราย ส่วนใหญ่เป็นชาย
  2014-10-16 18:15
 •   นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถิติและสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2556 มียอดรวมการเกิดอุบัติเหตุ 2,828 ครั้ง บาดเจ็บ 3,040 ราย จากการเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาพบว่า มีแนวโน้มที่ลดลง จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 9.62 การบาดเจ็บลดลง ร้อยละ 8.43 แต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังใกล้เคียงสงกรานต์ปีก่อน สิ่งสำคัญคือ ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น สาเหตุจากการขับรถเร็ว หลับใน ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมวก เข็มขัดนิรภัย
  2013-05-05 09:26

Pages