คสช.

 • การทำรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านมาแล้วกว่า 1 สัปดาห์ มีคำสั่งต่างๆออกมามากมาย ทั้งการห้ามชุมนุม การประกาศเคอร์ฟิว รวมไปถึงการสั่งให้บุคคลต่างๆมารายงานตัว การออกคำสั่งดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการเจรจาประนอมข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างสหภาพแรงงานต่างๆ กับนายจ้าง การชุมนุมประท้วงโดยใช้สิทธิภายใต้กฎหมายแรงงาน ต้องถูกระงับไว้ชั่วคราว เช่น สหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยและนายจ้างบริษัททีเอออโตโมทีฟพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด มีการเจรจากันมาถึง 13 ครั้ง แต่สุดท้ายก็ต้องเร่งจบข้อพิพาททันที ในวันที่ 22 พ.ค.2557 โดยบริษัทรับคนงานกลับเข้าทำงานไปก่อน เพื่อไม่ให้ขัดกับคำสั่งและประกาศ คสช.
  2014-05-30 11:48
 • นพ.วชิระ เผยเขตสุขภาพรูปแบบใหม่ รื้อโครงสร้างบริหาร เปลี่ยน CEO จากผู้ตรวจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 แทน เน้นคนในพื้นที่ ขณะนี้มีแล้ว 48 คน ต้องคัดเหลือ 12 คน เตรียมยกระดับเป็นนิติบุคคล คล้ายองค์การมหาชนแบบรพ.บ้านแพ้ว คาดสำเร็จในอีก 3-5 ปี เชื่อช่วยเกลี่ยทรัพยากร ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น 
  2014-05-29 19:10
 • ปลัด สธ.เสนอ 4 ข้อในที่ประชุมฝ่ายสังคมจิตวิทยา ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพ เพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเตรียมการแยกตัวจาก กพ. หลังจากที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลข้าราชการอย่างที่ควรจะเป็น
  2014-05-27 17:01
 • ประกาศ คสช.จัดโครงสร้าง-แบ่งอำนาจ กระทรวงสธ.อยู่ฝ่ายสังคมจิตวิทยา พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร.เป็นหัวหน้าฝ่าย
  2014-05-24 15:05
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ เห็นชอบ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5  เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เช่น ให้สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดเป็นนโยบายหลักให้การเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางระยะสั้นที่สำคัญ และทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
  2013-11-18 10:46
 • นายกรัฐมนตรีหักหมอประดิษฐ สั่งติดเบรกตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ แนะเปลี่ยนเป็นคณะกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตแทน
  2013-04-29 09:10
 • รมว.สาธารณสุขแจงยิบเปลี่ยนโครงสร้างสธ. ย้ำเขตบริการสุขภาพมีประโยชน์ เล็งเช่าห้องผ่าตัดเอกชน หากช่วยลดความแออัดรพ.รัฐ
  2013-04-23 19:50
 • แพทย์ชนบทชี้ "ประดิษฐ" เล็งตั้ง คสช.ครอบงำการทำงานขององค์กรอิสระตระกูล ส ทั้ง สสส. สปสช. สพฉ.สช. จวกมีพฤติกรรมล้มโครงสร้างกระทรวงฯ และทำร้ายประชาชน
  2013-03-15 10:48
 • กร้าวประกาศของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กลางเวทีประชุมการพัฒนา สธ. เมื่อวันที่12 มี.ค.ที่ผ่านมาช่วยให้หมดข้อสงสัย "คณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ (คสช.) ที่เตรียมตั้งขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการจะเป็นเหมือนคณะรัฐมนตรี(ครม.) ด้านสุขภาพ  
  2013-03-14 09:20

Pages