งบประมาณ

 • หมอเจตน์ เสนอแปรญัตติเพิ่มงบหลักประกันสุขภาพประจำปี 58 ชี้ปี 58 สำนักงบจัดสรรเท่าเดิม กังวลประชาชนจะไม่ได้รับบริการดีเท่าที่ควร เผยย้อนหลัง 4 ปี งบหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเพียง 140 บ.ต่อคนต่อปีเท่านั้น ขณะที่สนช.มีมติเอกฉันท์ 183:0 รับหลักการวาระแรกงบปี 58 พร้อมตั้ง 50 กมธ.พิจารณา ก่อนเข้าวาระสอง 17 ก.ย. เรียกประชุมนัดถัดไป 21 ส.ค.นี้
  2014-08-18 18:36
 • 'ทิศทางที่ถูกต้องของระบบสุขภาพ คือ 'เชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งกระจายอำนาจเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนดูแล' ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเดินหน้าเพื่อปฏิรูปประเทศ  ในส่วนของระบบสาธารณสุขเอง ได้มีการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเช่นกัน โดยความพยายามของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้  ด้วยการจัดแบ่งเขตการบริหาร หน่วยบริการในสังกัด ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.)  โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ออกเป็น  12 เขตบริการ ภายใต้ชื่อ "เขตบริการสุขภาพ"แต่ละเขตครอบคลุม 4-8 จังหวัด
  2014-08-12 10:27
 • อ.อัมมาร ไม่เห็นด้วยแช่แข็งงบบัตรทอง เผยปัจจุบันใช้เงินไม่มาก แต่ถูกสร้างภาพว่าใช้เงินมาก จนเงินไม่พอ แนะลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นด้านอื่นจะดีกว่า เสนอต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการด้วย ก่อนจะบานปลายมากกว่านี้ ด้านนพ.วิโรจน์ เสนอเก็บภาษีหุ้นเพื่อนำมาใช้ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชี้ค่าใช้จ่ายสุขภาพของไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน แต่มีประสิทธิภาพ ต่างชาติยกย่อง ขณะที่อ.จอนชี้ ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเป็นดอกไม้ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ แถมมีมายาคติจ้องทำลายหลักประกันสุขภาพของประชาชน
  2014-08-09 14:40
 • คสช.ฝ่ายสังคมจิตวิทยา นัด 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สธ. สปสช. สสส. หารือการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี 2558  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  ที่กองบัญชาการ กองทัพเรือ    
  2014-07-29 17:14
 • ข้อเสนอร่วมจ่ายค่าบริการฯ อาจทำให้หลงประเด็นไปได้ว่า “คนจนเป็นภาระ” ของระบบฯ ที่ในที่สุดแล้วคงต้องให้รัฐและผู้มีกำลังทรัพย์พอ (ไม่จน) มาร่วมออกเงินสมทบเพื่ออุปถัมภ์ค้ำจุนแบกรับคนจนอย่างพวกเขาที่ไม่มีกำลังความสามารถจะจ่ายเองเอาไว้ แต่ “ภาระ” ที่แท้จริงคือ “งบประมาณด้านสาธารณสุขที่รัฐบาลจัดสรรให้น้อยเกินไป ไม่พอเพียงต่อความจำเป็นของพลเมืองไทยผู้ใช้บริการทุกระดับฐานะในโครงการ” ต่างหาก ทางแก้คือการทบทวน priorities ของการจัดสรรงบประมาณของรัฐเสียใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องนโยบายการเมืองว่าจะถือค่าใช้จ่ายด้านไหนในหลาย ๆ ด้านของประเทศสำคัญกว่า และควรทุ่มงบประมาณให้อย่างเพียงพอ 
  2014-07-23 14:53
 • ประชุม นพ.สสจ. ผอ.รพ.ทุกระดับเห็นร่วม เสนอจัดสรรงบ สปสช.ลงพื้นที่ตามจำนวนรายหัวแต่ละเขต ไม่ควรแยกเป็นส่วนๆ ควรจัดให้สอดคล้องกับต้นทุนบริการและค่าใช้จ่าย ด้านระบบข้อมูลยึด 43 แฟ้มเป็นหลัก แต่ปรับให้กระชับ ให้ รพ.สต.เก็บข้อมูลที่สนองต่อการบริการของ รพ.สต.เท่านั้น ส่งศูนย์ข้อมูลจังหวัดเพียงที่เดียว ให้เขตและ สธ.ดึงข้อมูลเอาเอง
  2014-07-06 19:56
 • สธ.เสนอของบประมาณเพิ่มในปี 58 วงเงินรวมกว่า 232 แสนล้านบาท โดยขอเพิ่มเติมในส่วนงบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 1,936 ล้านบาท และงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีก 6,764 ล้านกว่าบาท
  2014-06-29 20:06
 • สธ.โต้กลับหมอชนบทกล่าวหาใช้กรอบ MOC จัดสรรงบรายหัว สปสช.ทำ รพช.ได้รับงบน้อยลง ยันจัดสรรให้ รพช.ถึง 1,400 ล้านบาท รพศ./รพท.400 ล้านบาท ชี้ช่วยโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องจากการมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสูงกว่างบรายหัว
  2013-11-12 19:48
 • เลขาธิการสปสช.แจงจะจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2557 ไปยังสถานพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดสธ. ภายในวันศุกร์นี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หลังต้องชะลอการโอนเนื่องจากสธ.ยังไม่ส่งตัวเลขเงินเดือนให้ ยันไม่กระทบผู้ป่วยแน่นอน
  2013-10-17 11:23
 • สถานพยาบาลรอเก้อ งบหลักประกันสุขภาพปี 2557 ยังกระจายไปไม่ถึง เหตุติดยอดตัวเลขสุทธิเงินเดือนจากสธ. สปสช.แจงยังไม่ได้ยอดตัวเลขเงินเดือนส่วนของ สป.สธ. และค่าแรง 3 ส่วนในการพิจารณา ยันไม่อยากส่งงบช้า หวั่นกระทบผู้ป่วย เพราะ รพ.ขาดสภาพคล่อง
  2013-10-15 19:12
 • ที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในมาตรา 23 ตั้งงบไว้ 106,436,266,100 บาท กรรมาธิการฯปรับลดเหลือ 106,102,910,200 บาท
  2013-08-23 20:24
 •   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ และสาธารณสุขนิเทศก์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข
  2013-05-16 09:50

Pages