งบเหมาจ่ายรายหัว

 • ผอ.รพ.ปัตตานี ชี้จุดอ่อนประบวนการรับฟังความเห็นบัตรทอง หลังรับข้อเสนอไปปรับปรุง ยังคงพิจารณาและตัดสินใจจะทำตามข้อเสนอหรือไม่โดยคนกลุ่มเดียว ยัน ต้องเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ไม่ใช่พิจารณาโดยคนกลุ่มเดียว เสนอตั้ง คกก.มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มองผลกระทบข้อเสนอรอบด้านก่อนเดินหน้า พร้อมวิจารณ์การจัดประชุมรับฟังความเห็น ถูกแยกส่วนมองไม่เห็นภาพรวม แถมกลายเป็นเวทีโจมตี ขึ้นป้ายเรียกร้องให้ปลดผู้บริหาร ไม่ใช่เวทีหารือหาข้อสรุปร่วมกัน
  2015-02-14 18:51
 • “ปธ.กมธ.สาธารณสุข สนช.” ห่วงการรักษาพยาบาล “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ด้อยคุณภาพ ส่งกระทบประชาชนผู้มีสิทธิ์ 48 ล้านคน หลังถูกคุมเข้มงบเหมาจ่ายรายหัวนาน 4 ปี ขยับเพิ่มแค่ 140 บาท สวนทางอัตราเงินเฟ้อ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายปรับเพิ่ม ทำ รพ.รัดเข็มขัด เผยเริ่มเห็นสัญญาณสัดส่วนค่ายาและเวชภัณฑ์ รพ.เริ่มลดลง แนะรัฐบาลต้องหนุนงบเพิ่มแก้ปัญหา พร้อมเสนอตั้ง “คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพระดับชาติ” นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คุมทิศทางนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ    
  2015-02-10 19:25
 • “หมอวินัย” เผย สปสช.เตรียมชงของบเหมาจ่ายปี 59 จำนวน 3,222.97 บาทต่อประชากร หลังถูกคงแช่แข็งงบต่อเนื่อง ชี้ 4 ปีที่ผ่านมา ได้รับงบเพิ่มเพียงแค่ 140 บาท หรือแค่ร้อยละ 5 พร้อมเสนอแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพ เดินหน้าจัดตั้งกลไกกลางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพ  
  2015-02-10 19:11
 • ชมรมแพทย์ชนบทเผยเหตุ รพช.ขึ้นป้าย รับขึ้นทะเบียนบัตรทอง แม้มีข้อสรุปว่า รพ.สังกัดสธ.จะทำหน้าที่นี้ต่อไปเหมือนเดิม เพราะไม่มั่นใจ ปลัดสธ.ที่ยังไม่ออกมายืนยันเรื่องนี้ จึงต้องขึ้นป้ายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสบายใจ
  2015-02-09 12:55
 • คำว่า “รพ.ขาดทุน” ยังมีความลับที่ซุกอยู่ใต้พรม นอกจากเรื่องรายรับไม่พอแล้ว ยังมีปัญหาตรงส่วนของรายจ่ายด้วย ซึ่ง รพ.ของ สป.สธ. นั้น รายรับส่วนใหญ่มาจากระบบหลักประกันสุขภาพ แต่มีรายจ่ายที่ต้องแบกรับไว้ส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายประจำ เช่น ค่าอยู่เวร และความลับที่ซุกอยู่ใต้พรมอีกประการที่เป็นเรื่องซับซ้อนไม่แพ้กันคือเรื่องบุคลากรที่ สธ.ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไว้
  2015-02-08 16:11
 • เมื่อพูดถึงการปฏิรูประบบสุขภาพ ไม่ว่าจะแตะไปที่เรื่องใดก็ตาม ถนนทุกสายล้วนมุ่งมาที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพทั่วประเทศ ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ปัจจัยท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะสังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อไม่เรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ ภาวะเศรษฐกิจ การเงินการคลังของประเทศ ต่างก็มีพลวัตรของมันไปเรื่อยๆ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ระบบสาธารณสุขไทย ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกขณะ แล้วในฐานะเป้าใหญ่ที่ทุกฝ่ายคาดหวังจะเห็นการปฏิรูป สธ.มีมุมมองต่อการปรับโครงสร้างระบบสุขภาพอย่างไร?
  2015-02-06 14:12
 • นพ.เจตน์ ตั้งกระทู้ถาม รมว.สธ. ปัญหาความขัดแย้ง สธ.-สปสช. จี้ตอบ 2 คำถาม 1.เป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลหรือโครงสร้าง จะแก้อย่างไร 2.การหางบให้เพียงพอบริการประชาชน ยันบัตรทองเป็นเรื่องดี แต่ปัญหาวันนี้อยู่ที่งบประมาณไม่พอ 4 ปีงบรายหัวเพิ่มขึ้นแค่ 140 บ. แต่ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น กระทบคุณภาพรักษาประชาชน ด้าน นพ.รัชตะ ตอบอยู่ระหว่างแก้ไข
  2015-02-06 12:13
 • นสพ.คมชัดลึก : เผยผลประชุม อนุฯการเงินการคลัง พบข้อเสนอสธ.ปรับงบกองทุนบัตรทองทำได้ หลังทดลองจำลองตัวเลขจริงใน 2 เขต ยึดหลักการ 2 ข้อ 1.กันเงินเดือนระดับประเทศ 1% 2.กันเงินเดือนระดับเขตไม่เกิน 5% ส่วนประเด็นที่ยังต้องพิจารณาต่อคือ ประเด็นค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ต้องมีการการันตีว่าจะไม่ถูกเรียกคืน เพื่อให้หน่วยบริการวางแผนการใช้เงินได้
  2015-02-05 15:34
 • “หมอจรัล” สรุปประเด็นรับฟังความเห็นต่อ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ระดับประเทศ ปี 2558 เสนอรัฐเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัว หลังคงอัตราต่อเนื่อง 3 ปี กระทบหน่วยบริการ สร้างความขัดแย้งระบบสาธารณสุข จัดงบช่วยเหลือ รพ.ขาดสภาพคล่องและตามแนวชายแดน พร้อมชี้ สธ.-สปสช.ควรทำงานร่วมกัน หลังขาดเอกภาพ ส่งผลต่อหน่วยบริการ เตรียสรุปและวิเคราะห์ความเห็นทั้งหมดเสนอต่อ บอร์ด สปสช. พร้อมเดินหน้ารับฟังความเห็นเพิ่ม ประเด็นที่ยังเห็นต่าง ทั้งการแยกเงินเดือน และการร่วมจ่าย เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน  
  2015-02-05 14:51
 • นสพ.มติชน : เลขาธิการสปสช.เตรียมขอมติบอร์ด ให้ กม.จี้โรงพยาบาลต้องขึ้นทะเบียน 'บัตรทอง' อ้างเป็นจุดบริการที่ดีที่สุดใกล้กับประชาชน เผยยังมีกลุ่มใช้สวัสดิการข้าราชการจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนที่ โรงพยาบาลด้วย
  2015-02-05 12:15
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : บอร์ด สปสช.ร้องขอ กระทรวงสาธารณสุขยึดประชาชนเป็นตัวตั้ง เชื่อประชุมบอร์ด 9 ก.พ.นี้ไม่จบ เล็งใช้พ.ร.บ. 30 บาทให้โรงพยาบาลรับ
  2015-02-05 09:32
 • นสพ.มติชน : "ศึกกระทรวงหมอ" ดุเดือดไม่จบ ตั้งแต่ปี 2557 ยันปีใหม่ 2558 จนถึงบัดนี้ เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย รวมทั้งชมรมแพทย์ชนบทออกมาเรียกร้อง รมว.สธ. ถึงข้อกังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณบัตรทองแบบใหม่ และวิตกว่า รพ.สป.สธ. ทั่วประเทศ จะยุติการทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทองตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 58
  2015-02-04 10:46

Pages