งบเหมาจ่ายรายหัว

 • ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดกระแสค้านมติ ครม.ซึ่งเห็นด้วยกับสำนักงบประมาณที่เสนอ พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2556 ปรับลดค่าเหมาจ่ายรายหัวบัตรทองเหลือเพียง 2,755,60 บาทต่อคน ลดลงร้อยละ 5 จากที่ สปสช.เสนอ 2,939.73 บาทต่อคน ขณะที่ความเป็นจริงตั้งแต่มีกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีการปรับเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวทุกปี โดยขั้นต่ำจะเพิ่มร้อยละ 6
  2012-05-19 11:06
 • ครม.มีมติเมื่อวันที่ 14 พค. ที่ผ่านมารับร่าง พรบ.งบประมาณปี 56 ในวงเงิน 2.4 ล้านล้านบาท โดยตั้งงบเหมาจ่ายรายหัว สปสช. อยู่ที่ 2,755.60 บาทต่อคนลดจากปี 55 ก่อนปรับลดช่วยน้ำท่วมซึ่งตั้งไว้ที่ 2895.60 บาทต่อคน หรือลดลงร้อยละ 4.9 และมีการปรับลดหรือตัดงบชดเชยบริการด้านอื่นๆ อีก เช่น งบค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ได้รับ 410.0 ล้านบาทลดลงจากปี 55 ร้อยละ 6.35 และตัดงบควบคุมป้องกันปอดอุดตันเรื้อรังที่ตั้งไว้ 99.5 ล้านบาท งบบริการผู้ติดยาเสพติดที่ตั้งไว้ 195.2 ล้านบาทและงบบริการจิตเวชจำนวน 142.1 ล้านบาท ทั้งสามรายการถูกตัดงบออกหมด
  2012-05-17 14:50
 • ปชป.เตรียม 40 ขุนพลชำแหละร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2556 ระหว่าง 21-23 พ.ค.นี้ ชี้งบเพิ่มเฉพาะกระทรวงที่เพื่อไทยดูแล ระบุเป็นการจัดงบแบบการเมืองกินรวบ ด้านพท.ข้องใจตั้งงบให้กลาโหมมากผิดปกติ ควรตัดงบเพื่อนำไปเสริมให้กับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคแทน
  2012-05-16 09:06
 • ที่ ปีงบ เสนอ (บ./คน) ได้รับ (บ./คน) รวม (ล้านบาท)
  2012-05-11 16:32

Pages