งบเหมาจ่ายรายหัว

 • ผอ.โรงพยาบาลเสนา ยืนยัน การรักษาบัตรทองและการจ่ายยาเป็นไปตามมาตรฐาน แต่ต้องมีการปรับปรุงโดยเฉพาะงบต่อหัวที่ยังไม่เพียงพอ และการจัดการด้านข้อมูล
  2016-08-30 11:13
 • สปสช.เตรียมประกาศเกณฑ์บริหารกองทุน ปี 60 หลังบอร์ดให้ความเห็นชอบ ยกเลิกกันงบผู้ป่วยนอกส่วนหนึ่ง แต่โอนงบทั้งหมดให้ รพ. ส่วนงบผู้ป่วยในจ่ายระดับเขตรายเดือนตามข้อมูลที่ รพ.ส่งเบิก กันงบกรณีเฉพาะไม่เกิน 12% ของงบเหมาจ่ายรายหัว โอนการดูแลเด็กแรกเกิด กลับไปอยู่ในงบเหมาจ่ายตามปกติ และกันเงินไว้ปรับเกลี่ยให้ รพ.สธ. เพื่อหนุนการดำเนินงานหน่วยบริการ ลดปัญหาอุปสรรคการโอนและเบิกจ่ายงบประมาณ แก้ปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่อง
  2016-08-22 12:24
 • อดีตบอร์ด สปสช. ชี้ข้อเสนอ สนช.ตัด ม. 46 (2) กม.บัตรทอง แยกเงินเดือน/ค่าตอบแทนงบเหมาจ่าย เป็นการล้มระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำลายระบบสาธารณสุขประเทศ เหตุทำเม็ดเงินในระบบหายไปกว่า 2 หมื่นล้านบาท กระทบหนัก สธ. ไม่มีเงินจ้างบุคลากร หวั่นทำลูกจ้าง สธ. 1.3 แสนคนตกงาน แถมหน่วยบริการเอกชน เลิกเป็นคู่สัญญา สปสช. เหตุได้แค่ค่าเหมาจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์ ไม่มีค่าแรง ระบุผู้เสนอแยกเงินเดือนศึกษาไม่รอบด้าน แนะภาคีสุขภาพต้องเสียงเดียว เสนอ สนช.ยุติแยกงบบัตรทอง
  2016-08-04 14:38
 • “นิมิตร์” ห่วงข้อเสนอแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพให้แยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวกระทบลูกจ้างชั่วคราว ด้าน “หมอปิยะสกล” ยันทุกอย่างยังเหมือนเดิม ไม่มีการแยกเงินเดือน หากจะทำอะไรต้องมีผลศึกษารอบด้านก่อน ขณะที่ คน สธ.ฉุนให้ข้อมูลบิดเบือน หวั่นโยงการเมือง
  2016-08-02 22:29
 • ผอ.รพ.พญาเม็งราย แนะเกลี่ยงบรายหัว ลดงบสร้างเสริมสุขภาพเพราะซ้ำซ้อนหลายกองทุน แล้วเพิ่มเงินรายหัวผู้ป่วยนอกเพื่อให้โรงพยาบาลชุมชนอยู่ได้ พร้อมแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากเงิน UC ให้ชัดเจน ส่วนร่วมจ่ายจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้ เพราะไม่มีผลกับรายได้ของ รพ. แต่ในส่วน รพ.ชุมชน ที่ต้องติดต่อกับ ปชช.ผู้มีรายได้น้อย อาจทำให้ผู้ป่วยมาใช้บริการน้อยลง
  2016-08-02 16:36
 • บอร์ด สปสช.เคาะจัดสรรงบบัตรทองปี 60 ปรับบริหารการจ่ายงบผู้ป่วยในเป็น Global Budget ระดับเขตรายเดือน ตามข้อมูลที่ส่งมาให้ในแต่ละเดือน กำหนดวงเงินกรณีเฉพาะไม่เกิน 12% ของงบเหมาจ่ายรายหัว กันเงินผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และป้องกันโรคของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ไว้ปรับเกลี่ย คือ ไม่เกิน 1,900 ล้านบาท สำหรับการปรับเกลี่ยระดับประเทศ/เขต/จังหวัด และไม่เกิน 7,700 ล้านบาท สำหรับการปรับเกลี่ยแบบขั้นบันได
  2016-08-02 11:51
 • ประธานชมรม ผอ.รพ.ชุมชนแห่งประเทศไทย ค้านแก้กฎหมายบัตรทอง แยกเงินเดือนแพทย์ออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว ระบุ ส่งผลให้พื้นที่ชนบทห่างไกลขาดแคลนบุคลากร หวั่นปัญหาสมองไหลเข้าไปกระจุกตัวในเมือง
  2016-07-15 13:38
 • “หมอปิยะสกล” มอบ ปลัด สธ. ศึกษาพร้อมจำลองเหตุการณ์แยกเงินเดือนจากงบเหมาจ่ายรายหัว ก่อนฟังธงจะแยกหรือไม่แยกเงินเดือนจากงบเหมาจ่ายรายหัว เน้นเพิ่มจำนวนเตียง และกำลังคนให้ใกล้เคียงตามที่ควรจะเป็นในทุกพื้นที่แผน 10 ปีข้างหน้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลตัดสินใจที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป หลัง กมธ.สาธารณสุข สนช.ชงแก้ กม.บัตรทอง ระบุเพื่อเป็นข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบครอบ ก่อน สธ.เสนอความเห็น กันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สร้างปัญหาใหม่ 
  2016-07-15 12:53
 • คณะกรรมการร่วมกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.ทำแนวทางการจัดสรรเงินหลักงบประมาณประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2560 จำนวน 165,773.01 ล้านบาท ให้บริการตามแนวทางปีงบประมาณ 2559 เพิ่มความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อาทิ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไตวายเรื้อรัง โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มุ่งเน้นให้สามารถจัดบริการที่เสมอภาคและเท่าเทียม
  2016-07-14 16:42
 • เวทีถกแก้ กม.บัตรทอง ภาคี 7 สภาวิชาชีพ เสนอเพิ่มผู้แทนสภาวิชาชีพในบอร์ด สปสช. พร้อมตั้ง คกก.คุมการทำงานเลขาธิการและ สปสช. หนุนแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่าย ด้านภาคประชาสังคมย้ำแก้ กม.ต้องมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน ไม่ใช่ปกป้องประโยชน์ตนเอง ต้องจัดบริการสุขภาพครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ระบุชัดร่วมจ่ายผ่านภาษี ถ้าเพิ่มผู้แทนวิชาชีพในบอร์ด ก็ต้องเพิ่มสัดส่วนภาค ปชช.ที่ปัจจุบันมีแค่ 5 คน ทั้งที่เป็นบอร์ดของประชาชนด้วย ขณะที่ สปสช.ขอแก้ไขมาตราที่เป็นปัญหา หลัง ม.44 ช่วยปลดล๊อค อนุ กก.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เตรียมสรุปประเด็นส่งบอร์ด สปสช. เสนอ สนช.ประกอบพิจารณาต่อไป
  2016-07-14 16:24
 • “หมอเจตน์” แจงข้อเสนอ “แยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว” ช่วยแก้ปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่องเหตุจากเงินเดือน แถมสะท้อนงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าชัดเจน เชื่อทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ชี้หลักการรวมเงินเดือนเพื่อกระจายบุคลากรตามประชากรเป็นเจตนาที่ดี แต่บริบทของไทยหลังดำเนินการ 14 ปี ทำไม่สำเร็จ เหตุติดปัญหาโครงสร้าง รพ.สธ.ที่กำหนดบุคลากรตามเกณฑ์ ซ้ำไม่มี รพ.ออกนอกระบบเพิ่ม มี รพ.บ้านแพ้วแห่งเดียว
  2016-07-13 16:57
 • คำสั่ง “พล.อ.ประยุทธ์” ให้เพิ่มงบบัตรทองปี 60 ได้ไม่เกิน 2% จากงบปี 59 พร้อมให้บูรณาการงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคร่วมกับ สสส. ด้าน ครม.เคาะงบบัตรทองปี 60 ได้เพิ่มขึ้น 2,600 ล้านบาท หรือ 1.61% งบรายหัวได้รับที่ 3,109.87 บาทต่อประชากร
  2016-05-24 10:29

Pages