งบเหมาจ่ายรายหัว

 • รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โพสต์ข้อความใน facebook เสนอความเห็น 8 ประเด็น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ซึ่ง นพ.สมศักดิ์ ระบุว่า ทุกคนเห็นพ้องว่าเป็นหลักการที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนด้อยโอกาสในอดีตเข้าถึงการรักษามากขึ้น แต่ปัญหาการขาดทุนใน รพ.หลายแห่งนั้นก็เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่การสร้างภาพว่าขาดทุน มีข้อเสนอการบริหารจัดการงบประมาณไปยัง สปสช. อาจต้องแยกงบเงินเดือนบุคลการภาครัฐของ สธ.ออกจากงบรายหัว ปรับวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นธรรม ที่สำคัญ สปสช.ต้องชี้แจงเรื่องข้อครหาการใช้งบประมาณไม่เหมาะสม ขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง บอกถึงข้อจำกัดที่มี เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด และเกิดความคาดหวังที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
  2015-07-15 19:10
 • หลังจากนายกฯ ได้ประกาศว่าไม่ล้มบัตรทอง แต่ต้องหาเงินมาอุดหนุน โดยให้ สธ. หาแนวทางพัฒนากองทุนบัตรทองให้ยั่งยืน รมว.สธ.รับลูกและตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน โดยขณะนี้มีแนวคิดมากมาย ทั้งประชาชนร่วมบริจาค หรือร่วมจ่ายเงินอุ้มบัตรทอง 
  2015-07-13 16:11
 • เว็บไซต์มติชนออนไลน์ : “นพ.ธานินทร์” ประธานชมรม รพศ./รพท. แจงมีกระแสสร้างความเข้าใจผิดว่าจะล้มบัตรทอง ทำให้ ปชช.เข้าใจผิด สอบถาม รพ.ว่าต้องจ่ายค่ารักษาเองหรือไม่ ยืนยันทุกอย่างยังเหมือนเดิม ล่าสุดทำป้ายประกาศติดที่ รพ.บริการสุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน แต่ที่ผ่านมาเรียกร้องให้มีการปรับการบริหารของ สปสช.ใหม่เท่านั้น เพราะทำให้ รพ.ได้รับงบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
  2015-07-13 15:19
 • ‘นพ.เจตน์’ ชี้ความวุ่นวายใน สธ.เป็นปัญหาโครงสร้าง และงบไม่พอ สปสช.ถือเงิน แต่ สธ.บริหารคน เป็นโครงสร้างที่แปลกและมีกระทรวงเดียว จึงเป็นที่มาข้อเสนอของ กมธ.สธ.ตั้ง "คกก.ยุทธศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ" เพื่อเอกภาพบริหารจัดการ ระบุงบไม่พอกระทบคุณภาพบริการ หนีไม่พ้นต้องร่วมจ่าย แต่ต้องถกกันยาว เหตุมีผู้ไม่เห็นด้วยอีกมาก และต้องไม่ให้คนจนเดือดร้อนและถูกเลือกปฏิบัติ พร้อมเสนอแยกเงินเดือนจากงบรายหัวเพื่อให้รู้งบดำเนินการที่แท้จริง
  2015-07-02 20:04
 • “ดร.ณัฐนันท์” ทีดีอาร์ไอ แจงมีการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการกองทุน 30 บาทของ สปสช. หวั่น ความเข้าใจผิดและมองปัญหาไม่ถูกประเด็น จะทำให้สังคมเข้าใจผิดและคัดค้านระบบหลักประกันสุขภาพ เสนอจัดเวทีอภิปราย การจัดการกองทุน 30 บาท เพื่ออภิปรายบนฐานข้อมูลและการวิเคราะห์บนฐานวิชาการที่ถูกต้อง
  2015-06-18 19:38
 • สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปนัดถกรัชตะ วอนแก้ปัญหาคุณภาพการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ปฏิบัติงาน เสนอ 4 ข้อใหญ่ เช่น แยกเงินเดือนจากงบรายหัว, P4P จ่ายแบบเดิม ไม่ต้องมีภาระเก็บข้อมูล, แยก สธ.ออกจาก ก.พ., ร่วมจ่ายในบางกรณี พร้อมยันไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ไปให้กำลังใจ นพ.ณรงค์
  2015-06-11 08:39
 • “อัมมาร” เผยผลสอบ คกก.สอบข้อเท็จจริงการนำเสนอข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพ ระบุ กรณี สปสช.จ่ายเงินให้ รพ.ล่วงหน้า ผลตรวจสอบพบ เป็นการหักกลบหนี้ทางบัญชี ชี้การได้รับเงินล่วงหน้า ทำให้ทราบกระแสรายได้ รายจ่ายในแต่ละช่วงเวลา ส่วนกรณีวิกฤติการเงิน รพ.นั้น ตรวจพบมีรายได้จากการรับโอน ที่ไม่ได้บันทึกเป็นรายได้ 1,177 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน แต่รับรู้เป็นหนี้สินหมุนเวียน 1,247 ล้านบาท แนะ รพ.สธ.ต้องมีระบบบัญชีเทียบเท่ารัฐวิสาหกิจ มีการตรวจสอบระบบบัญชี เพื่อจะได้วินิจฉัยสถานะการเงิน รพ.ได้ถูกต้อง พร้อมเรียกร้อง สปสช.ต้องหางบประมาณให้เพียงพอกับที่สัญญากับประชาชนและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
  2015-06-08 18:26
 • ‘ยงยุทธ์’ เผยความคืบหน้าผล คตร.ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สปสช. พบใช้เงินผิดประเภท ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ใช้งบเหมาจ่ายรายหัว บางส่วนเห็นว่า เงินควรต้องใช้สำหรับรักษา ไม่ควรเอาไปป้องกันโรค เตรียมรายงาน ‘พล.อ.ประยุทธ์’ กลาง มิ.ย.นี้  
  2015-05-27 16:46
 • ‘นพ.เจตน์’ อภิปรายพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบปี 59 เผยงบเหมารายหัวเพิ่มขึ้นแค่ 7% แจงประชาชน 48.8 ล้านคน แต่มีงบรักษาแค่ 1.2 แสนล้านเท่านั้น ห่วงคุณภาพรักษาพยาบาลจะลดลงเรื่อย เหตุ รพ.สังกัด สธ.ได้รับงบไม่พอ ชี้คนหนีไปใช้ รพ.เอกชน เพราะ รพ.รัฐต้องรอคิวนาน แถมคุณภาพลดลง ฝากรัฐบาลชัดเจนกำหนดทิศทางรักษาพยาบาล ชี้ต้องเพิ่มคุณภาพ รพ.รัฐให้ทัดเทียมเอกชน ไม่ใช่ลดเอกชนให้เท่ารัฐ ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รพ.ต้องดูแลรักษาเท่าเทียม
  2015-05-23 14:57
 • จากจุดเริ่มต้น 1,202 บาทในปี 45 สู่อัตรา 3,028 บาทในปี 59 ด้วยเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นของงบเหมาจ่ายรายหัวระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในช่วง 15 ปี 1,826 บาท นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ความ และเกิดเป็นวิวาทะว่างบประมาณหลักประกันสุขภาพนี้ เป็นภาระของประเทศ ขณะที่ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หนึ่งในผู้คำนวณอัตราเหมาจ่ายรายหัวในยุคเริ่มต้น มองมุมต่างว่า นี่ไม่ใช่ภาระประเทศ แต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของประชาชนต่างหาก 
  2015-05-21 15:11
 • จากกรณีที่ผู้บริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึงสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้แสดงความเห็นต่อ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในประเด็นต่างๆ ทั้งในแง่ของภาระงบประมาณ รวมทั้งข้อเสนอการร่วมจ่าย ที่มีแนวโน้มต่อทิศทางการดำเนินนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคต สำนักข่าว Health Focus ได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายจอน อึ้งภากรณ์ ที่ปรึกษากลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ หนึ่งในแกนนำภาคประชาชนที่ร่วมผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ในยุคเริ่มต้น
  2015-05-12 14:31
 • สปสช.แจงปีงบประมาณ 57 รพ.สังกัด สป.สธ.ได้รับงบเหมาจ่ายรายหัว 73,000 ล้านบาท คิดเป็น 72% ไม่ใช่ 40% ตามที่มีเผยแพร่ในบทความวิชาการ ส่วนงบที่หายไปเป็นเงินเดือนบุคลากรปีละประมาณ 38,000 ล้านบาท ไม่ใช่ 50,000 ล้านบาทตามที่เข้าใจผิด ระบุยินดีนักวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนร่วมกัน
  2015-05-08 07:00

Pages