จรัญ จันทมัตตุการ

 • นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2615/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 7 ราย
  2018-08-07 09:43
 • “สสจ.นครพนม” จัดงาน “องค์กรแห่งความสุข” ปลูกต้นไม้ (องค์กรแห่งความสุข) เต้นแอโรบิค สร้างสุขภาพกิจกรรมกลุ่ม “บ้านนี้มีรัก” สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday บุคลากร ระบุเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้มีความรัก สามัคคีและเป็นวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
  2017-03-04 11:56
 • สสจ.นครพนม เปิดหลักสูตรโรงเรียนผู้นำด้านสาธารณสุข จังหวัดนครพนม SMART LEADERSHIP เริ่ม 18 ม.ค. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.เข้าสู่ตำแหน่งบริหารด้านบริการงานสาธารณสุข อบรม 168 คน หลักสูตร 8 วัน
  2017-01-18 12:28
 • นครพนมตั้งคลินิกหมอครอบครัว 2 แห่ง เขตเมืองที่ รพ.สต.หนองญาติ ห่างจาก รพ.นครพนม 8 กิโลเมตร เขตชนบทที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม
  2017-01-11 20:32
 • กว่า 2 สัปดาห์ที่สายลมพัดนำ "ควันไฟ" จาก น้ำมือมนุษย์ บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ลอยเข้าปกคลุมเกาะสิงคโปร์ วัดค่ามลพิษได้ถึงระดับ 401 หมายถึง "อันตราย" กระทั่งทางการสิงคโปร์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมร้ายแรง จากนั้นกลุ่ม ควันลามไปยังทางใต้ของมาเลเซียซึ่งอยู่ติดกับสิงคโปร์ ถือเป็นวิกฤติหมอกควันสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2540-2541 นายเอส.สุบรามาเนียม รัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซีย เรียกร้องให้ทางการอินโดนีเซีย พยายามหาวิธีหยุดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าให้ได้
  2013-06-26 10:01