จรัล ตฤณวุฒิพงษ์

 • สปสช.เตรียมจัด “ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2558” ในวันที่ 21 เม.ย.นี้ สรุปความเห็นจากเวที 13 เขตทั่วประเทศ รวมทั้งเวทีรับฟังความเห็นนัดพิเศษ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา เบื้องต้นแบ่งการนำเสนอความเห็นเป็น 5 ห้องย่อย ก่อนรวบรวมเสนอต่อบอร์ด สปสช.นำไปพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ  
  2015-04-20 14:08
 • “หมอจรัล” สรุปประเด็นรับฟังความเห็นต่อ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ระดับประเทศ ปี 2558 เสนอรัฐเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัว หลังคงอัตราต่อเนื่อง 3 ปี กระทบหน่วยบริการ สร้างความขัดแย้งระบบสาธารณสุข จัดงบช่วยเหลือ รพ.ขาดสภาพคล่องและตามแนวชายแดน พร้อมชี้ สธ.-สปสช.ควรทำงานร่วมกัน หลังขาดเอกภาพ ส่งผลต่อหน่วยบริการ เตรียสรุปและวิเคราะห์ความเห็นทั้งหมดเสนอต่อ บอร์ด สปสช. พร้อมเดินหน้ารับฟังความเห็นเพิ่ม ประเด็นที่ยังเห็นต่าง ทั้งการแยกเงินเดือน และการร่วมจ่าย เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน  
  2015-02-05 14:51
 • เวทีประชาพิจารณ์ต่อ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ระดับประเทศคึกคัก มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1 พันคน ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและรับบริการ แต่ยังคงไร้เงาปลัด สธ.และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ด้าน “หมอรัชตะ” เปิดเวทีประชุม ย้ำเป็นเวทีเพื่อรวบรวมความเห็นสู่การสร้างความสมดุลระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ถกลดปัญหาขัดแย้ง ทั้งการแยกเงินเดือน การจัดสรรงบ และการแยกกองทุน เป็นต้น นำไปสู่การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน     
  2015-02-02 14:44
 • สปสช.เดินหน้ารับฟังความเห็นต่อ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในส่วนผู้ให้บริการต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เน้นโรงเรียนแพทย์ รพ.เอกชน และ รพ.อปท.ย้ำแม้เป็นกลุ่มผู้ให้บริการรายย่อย ดูแลผู้มีสิทธิ์เพียงร้อยละ 20 แต่เป็นส่วนสำคัญช่วยให้ระบบดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง พร้อมสรุปผลการรับฟังความเห็นผู้ให้บริการส่วน สธ.แบ่งเป็น 5 ประเด็น ทั้งปัญหาจัดสรรงบ, ขาดความเป็นเอกภาพ สธ.-สปสช., การปฏิรูปเขตสุขภาพ สธ.สอดคล้องการบริหารงบ สปสช., สาเหตุงบประมาณขาดแคลน และแนวทางแก้ปัญหา เตรียมนำเสนอเวททีรับฟังความเห็นระดับประเทศ 2 ก.พ.
  2015-01-31 09:46
 • , , , ,
  วันที่ 29 ม.ค.58 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมรวบรวมข้อเสนอจากผู้ให้บริการและเครือข่ายด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าสู่เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2558 โดยการประชุมรับฟังความเห็นส่วนผู้ให้บริการนี้ ได้กำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ขณะที่การรับฟังความเห็นในส่วนผู้รับบริการ ทั้งประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  ทั้งนี้จะมีการสรุปเพื่อน
  2015-01-30 22:58
 • สปสช.ประเดิมประชาพิจารณ์ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” วันแรกเน้นรับฟังความเห็นผู้ให้บริการส่วนกระทรวงสาธารณสุข ประธานชมรมต่างๆ ในระบบสาธารณสุขเข้าร่วมนำเสนอครบ ทั้ง ชมรม รพศ./รพท.  ชมรม นพ.สสจ. ชมรม ผอ.รพช. และชมรมแพทย์ชนบท เป็นต้น พร้อมตั้งผู้แทน สธ. – สปสช.รวบรวมความเห็นเพื่อความเป็นกลางนำเสนอต่อเวทีประชาพิจารณาใหญ่ 2 ก.พ. นี้
  2015-01-29 21:43
 • “หมอจรัล” เตรียมชงบอร์ด สปสช.เห็นชอบจัดเวทีเปิดรับฟังความเห็นการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งใหญ่ระดับประเทศ  2 ก.พ.นี้ เน้นรับฟังความเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการ หลัง “หมอรัชตะ” มอบ สปสช.เร่งระดมความเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปรับปรุงการจัดการกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งขึ้น  
  2015-01-08 20:38
 • มติบอร์ดสปสช. มอบนพ.จรัล เป็นคณะทำงานแก้ปัญหานโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว 3 กองทุน หลับพบปัญหา ผู้ป่วยถูกรพ.เอกชนเรียกเก็บเงิน บ้างถูกปฏิเสธรักษาผู้ป่วย เตรียมนัดหารือร่วมกับ รพ.เอกชนนัดแรก 14 พ.ย.นี้ เสนอตั้ง คกก.ให้รองนายกฯเป็นประธาน เพื่อแก้ปัญหาภาพรวมทั้งประเทศ
  2014-11-10 19:57
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบขยายสิทธิประโยชน์ด้านยา 4 รายการ ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ไวรัสตับอักเสบซีและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเข้าถึงยาและการรักษาเพิ่มขึ้น หลัง “อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ” บรรจุบัญชียาหลักแห่งชาติ ขณะที่ผลศึกษา “ไฮเทป” ชี้ผลใช้ยาคุ้มค่าประหยัดงบประมาณมากกว่ารักษาประคับประคอง แถมช่วยยืดอายุเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
  2014-08-05 14:32
 • จ่อชงบอร์ด สปสช.ถกแก้ปัญหากระจายรายชื่อสิทธิบัตรทอง กทม.ลงคลินิกใกล้บ้าน จี้ทุก รพ.ที่ดำเนินการแล้วต้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง พร้อมติดตามการย้ายบ้าน หลังพบจดหมายแจ้งถูกตีกลับกว่าครึ่ง ห่วงกระทบการเดินทางใช้บริการ ยันไปรักษาที่ รพ.ตามสิทธิ แม้ชื่อถูกย้าย ไม่ต้องจ่ายเงิน
  2014-05-27 14:36
 • สปสช.จัดประชาพิจารณ์ปี 57 มีข้อเสนอ สปสช.ควรจัดตั้งกองทุนดูแลบุคคลที่รอพิสูจน์สถานะและสิทธิ์ จัดระบบดูแลผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพประจำปีให้เท่าเทียมทุกสิทธิ, การเพิ่มสิทธิประโยชน์การคลอดไม่จำกัดจำนวนครั้ง และการทบทวนให้ใช้บัญชียาเดียวกันทุกสิทธิ แยกเงินเดือนออกจากเงินรายหัว การรวมรายงานทุกงานเป็นโปรแกรมเดียวกัน และการนำประชากรแฝงมาใช้ในจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ
  2014-05-14 20:05
 • สปสช.เปิดรับฟังความเห็นระดับชาติครั้งสำคัญ 14 พ.ค. นี้เพื่อปรับปรุงบริการ 30 บาท หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังเปิดเวทีรับฟังความเห็นครบ 13 เขตทั่วประเทศ “หมอจรัล” ชวน แพทย์ พยาบาล ผู้ให้บริการสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชาพิจารณ์ เผยปีนี้รับฟังครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ให้บริการ คาดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการมากขึ้น
  2014-05-08 20:26

Pages