จัดฟันแฟชั่น

  • ทันตแพทย์จัดฟัน โรงพยาบาลรามาธิบดี แจงอุปกรณ์ “รีเทนเนอร์” เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการใส่เพื่อคงสภาพฟันสำหรับผู้ที่จัดฟันแล้ว ใส่เพื่อเป็นการรักษา ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ที่ควรใส่รีเทนเนอร์หรือไม่และเป็นผู้ใส่ให้ผู้ป่วย พร้อมเตือนวัยรุ่นไทย เลิกฮิตใส่เป็นแฟชั่นหรือไปรับบริการจากหมอฟันเถื่อน เหตุเสี่ยงสารพัด ถ้าใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เกิดติดเชื้อโรค และรับสารปนเปื้อนจากลวดที่เป็นสนิมได้ และอาจเกิดเครื่องมือแหลมคมบาดปากเกิดแผลติดเชื้อเป็นอันตรายถึงตายได้
    2015-10-29 10:42
  • ปัจจุบันการจัดฟัน เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา จนไปถึงวัยทำงาน หลายคนจัดฟันเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพฟัน โดยเลือกใช้บริการคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็น ผู้ใส่เครื่องมือในการจัดฟันให้ นับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการจัดฟันเป็นเพียงแฟชั่นที่เสริมสร้างความน่ารัก สวยงาม ให้กับตนเองเท่านั้น และไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการจัดฟันแต่อย่างใด จึงหันไปเลือกใช้บริการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ใช่ทันตแพทย์เป็นผู้ติดเครื่องมือจัดฟัน เพียงแค่มองว่ามีราคาถูก และมีความสวยงามเหมือนกัน โดยไม่ทราบว่าอาจจะมีอันตรายที่คาดไม่ถึงตามมา
    2015-08-17 17:10

Pages