จาตุรนต์ ฉายแสง

  • “จาตุรนต์” ยืนยัน “บัตรทอง” ไม่ใช่ประชานิยม แต่คือสวัสดิการสำหรับประชาชน ชี้จำเป็นต้องเพิ่มงบ “บัตรทอง” เพื่อสร้างความเท่าเทียม แต่คงไม่รวมกองทุน
    2019-01-18 11:22
  • คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสงรมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ได้มีการหารือถึงกองทุนโครงการเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับงบประมาณ 6,000 ล้านบาท และให้นำดอกผลมาบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและการส่งการทำกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ซึ่งจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติให้ปรับเพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากรายละ 13 บาท เป็น 20 บาททางศธ.จึงได้นำมาปรับเพื่อจัดสรรอาหารให้เด็กและการปรับตำรับอา
    2014-02-04 13:57
  • เครือข่ายเยาวชนร้องศธ.ควบคุมน้ำเมารอบมหาวิทยาลัย หลังผลสำรวจรัศมี 300 เมตรพบโจ๋งครึ่ม วอนรมว.ศธ.เร่งผลักดันกฎหมายโซนนิ่ง  เพื่อปกป้องอนาคตชาติ
    2013-09-24 16:10