จิตเวชเด็ก

  • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ระบุ แพทยสภายังคง “จิตแพทย์เด็ก” เป็นสาขาขาดแคลน พร้อมเผยปัญหาจิตแพทย์เด็กขาดแคลนหนัก ภาพรวมทั้งประเทศมีเพียง 192 คน ซ้ำส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในจังหวัดใหญ่ มี รพศ./รพท.ถึง 36 แห่ง ยังไม่มีจิตแพทย์เด็กประจำ ชี้ปัญหาขาดแคลนเหตุจากแพทย์สนใจเรียนน้อย ไม่สร้างรายได้มาก แถมต้องใช้เวลาเรียนต่อถึง 4 ปี ขณะที่ผู้บริหาร รพ.ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ ไม่มีทุนเรียนต่อ เตรียมหารือกรมสุขภาพจิต และ สธ. กำหนดเป็นสาขาเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนได้ เพื่อดึงจิตแพทย์เด็กทำงานในพื้นที่  
    2016-06-28 16:54
  • ห่วง “จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น” ขาดแคลน หลัง “แพทยสภา” ยกเลิกเป็นสาขาขาดแคลน หวั่นทำเด็กและวัยรุ่นมีปัญหาการเรียน เข้าไม่ถึงการรักษา ส่งผลกระทบต่อสังคมในอนาคตได้ ระบุต่างประเทศให้ความสำคัญ ถือเป็นแนวทางช่วยเด็กพัฒนา พร้อมโยง ศธ.ออกประกาศแนวทางปฏิบัติเด็กเรียนซ้ำชั้น แต่ไม่ระบุถึงการดูแลโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สะท้อนปัญหาอาจยังมีจำนวนไม่เพียงพอ
    2016-06-21 21:37
  • กระทรวงสาธารณสุขพัฒนางานบริการด้านสุขภาพจิตในเมียนมาร์ หวังขยายบริการให้ครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและชนบท รวมทั้งเพิ่มบริการจิตเวชเด็กการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก และการดูแลเด็กพิเศษ ให้โควตาพิเศษอบรมบุคลากร ในปี 2559 จะร่วมมือเร่งรัดพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขตามแนวชายแดนให้เมียนมาร์ 5 แห่ง
    2015-07-26 20:12