จิรศาสตร์ ไชยเลิศ

  • “สมาคมเครื่องมือแพทย์” แฉกลางเวทีสัมมนาปฎิรูประบบสาธารณสุข บ.เอกชนถูก รพ.สธ.เรียกเก็บหัวคิวจัดซื้อยา-เครื่องมือแพทย์ 5-10% หนุนกิจการ รพ. หากไม่ให้ ถูก รพ.เบี้ยวไม่จ่ายเงิน ยันงบประมาณในระบบสาธารณสุขไม่พอและมีการดึงเงินจากภาคเอกชนแทน ถ้างบยิ่งน้อย ก็จะยิ่งเรียกเก็บมาก ชี้ไม่เป็นธรรมกับภาคเอกชน เผยทั้ง สธ.และ รมต.สธ.รับทราบแต่แก้ไขไม่ได้ พร้อมเสนอปฏิรูปสาธารณสุขทั้งระบบ เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ
    2015-02-11 18:11