จีน

 • รัฐบาลจีนเริ่มเดินหน้าโครงการนายหน้าจัดหาและจัดซื้อยาสามัญ ให้กับ รพ.ในประเทศโดยตรง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่ถูกและมีประสิทธิภาพรวมถึงปรับปรุงคุณภาพยาในท้องตลาดให้ดีขึ้น
  2018-12-28 10:46
 • อย.ยืนยัน ไม่มีการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคนจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีข่าวละเมิดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต ขอประชาชนมั่นใจประเทศไทยมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนและยาอย่างเข้มงวด
  2018-07-30 21:40
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แก่แพทย์สมาชิกประเทศอาเซียน จากประเทศจีน ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะในการจัดการด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยในชุมชนอย่างเป็นระบบ
  2017-07-13 13:50
 • สพฉ.จัดทำคู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ 5 ภาษา “อังกฤษ –จีน-ญี่ปุ่น-พม่า-มาลายู” รับเปิด AEC แก้ปัญหาสื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุ หวังประสานศูนย์สั่งการเตรียมรับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
  2017-05-21 21:25
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขยายบริการในโครงการเมดิคัลฮับ ในปีนี้เพิ่มการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ และกี๊ฟ ให้แก่คู่สมรสชาวจีนโดยไม่กระทบและไม่ขัดกฎหมาย ดึงโรงพยาบาล/คลินิกที่มีความพร้อมในการให้บริการเฉพาะ 65 แห่งทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ
  2016-07-24 19:43
 • กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตกลงร่วมมือพัฒนางานด้านสุขภาพจิตกับสำนักงานคณะกรรมการด้านสุขภาพและการวางแผนครอบครัวของมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  2015-12-16 16:56
 • “พล.อ.ประยุทธ์” แถลง UN ลงทุนสุขภาพเพื่อผลประโยชน์ชาติ ประชาชนอยู่ดีกินดี ลดยากจน ชี้ไทยประสบความสำเร็จหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ ระบุไทยเชื่อในความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ดึงจุดแข็งระบบสุขภาพไทย ร่วมมืออาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตั้งเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนบวกสามหลักประกันสุขภาพ ไทยเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ในภูมิภาค ร่วมมือวิชาการไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพโลก
  2015-09-29 10:46
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : การปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศจีน ถือเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลแดนมังกรชุดปัจจุบันให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องช่องว่างทางการรักษาพยาบาล ที่สร้างภาระให้กับโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ ทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอีกมาก อันเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศ ประกอบกับจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
  2015-09-17 15:34
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ปัจจุบัน "จีน" เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก แต่มีแนวโน้มจะถูกอินเดียแซงหน้าในอนาคตอันใกล้ จากผลของนโยบายลูกคนเดียวที่ทำให้ประชากรจีนขยายตัวในอัตราต่ำลงมาก ขณะที่ทวีปแอฟริกาจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีส่วนให้ประชากรโลกทะลุ 9,800 ล้านคนในปี 2593 จากปัจจุบัน 7,300 ล้านคน
  2015-08-31 15:54
 • สศอ.แนะช่องทางพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยสู่อาเซียน เผยแนวโน้มตลาดโลกต้องการใช้ยาชื่อสามัญสูงขึ้น ขณะที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตยาชื่อสามัญ ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพรเพื่อส่งออกได้ แต่ต้องศึกษามาตรการและอุปสรรคการค้าของแต่ละประเทศ จึงจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนยาและข้อมูลอุปสรรคทางการค้า ข้อเสนอแนะในการเจาะเข้าประเทศคู่ค้าสำคัญ หวังขยายตลาด เพิ่มรายได้ส่งออก
  2015-07-30 11:29
 • รมว.สธ.หารือ รมว.ท่องเที่ยว ทำยุทธศาสตร์เมดิคัลฮับ และการท่องเที่ยวสุขภาพ พร้อมสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังโรคติดต่อ สร้างหลักประกันสุขภาพให้นักท่องเที่ยวกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เล็งขยายวีซ่าให้เมียนมาร์และจีนที่มารักษาพยาบาลเป็น 60 วัน หลังจากก่อนหน้านี้ขยายให้ 6 ประเทศตะวันออกกลางจาก 30 วัน เป็น 90 วัน
  2015-07-14 11:15
 • กระทรวงสาธารณสุข ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 หลังพบมีการแพร่ระบาดในประเทศเอเชีย ในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยเน้นความเข้มแข็ง 3 ระบบสำคัญ คือ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากตะวันออกกลาง และมีไข้ ไอ เจ็บคอ การตรวจวินิจฉัยเชื้อให้ได้เร็ว และการป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะในคลินิก โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
  2015-06-03 12:56

Pages