จีรศักดิ์ สุคนธชาติ

 • เปิดพอร์ตลงทุนประกันสังคมก้อนใหม่ 2 แสนล้านบาท ตั้งเป้าผลตอบแทนปีนี้ 4 หมื่นล้านบาท
  2013-02-24 09:14
 •  
  2013-02-18 10:55
 •  
  2013-02-05 09:39
 •   โวย สธ.ไม่เคยหารือปรับขึ้นค่าโรงหมอ ตั้งอนุฯพิจารณากันเองภายในกระทรวง.เมินเชิญหน่วยในสังกัดร่วมหารือด้วย
  2013-02-05 09:24
 •   เมื่อวันที่ 28 มกราคม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดงานประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน โดยมีนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการ สปส. รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนโรงพยาบาล สถานประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 450 คนเข้าร่วม
  2013-01-29 21:01
 • รมว.แรงงานมึนคอมพ์จอมืด สปส.ทำสัญญาจ้างเอกชนเสียเปรียบปล่อยเก็บฐานข้อมูลไว้ฝ่ายเดียว สั่งชี้แจงสัปดาห์นี้ เลขาฯสปส.ชี้ระบบสะดุดไร้ปัญหา ผู้ประกันตนขอใช้สิทธิได้ปกติ
  2013-01-14 15:19
 • เลขารมว.แรงงานเผย ระบบคอมพ์สปส.ถูกปิด หลังไม่ต่อสัญญาจ้างบริษัทเอกชน ชี้เรียกค่าจ้างสูงเกินกว่า 2.3 พันล้านสู้ไม่ไหว ทำให้การยื่นใช้สิทธิกรณีว่างงาน-กองทุนเงินทดแทนชะงัก ด้านเลขาธิการสปส.แจงขอเวลา 15 วันกู้ข้อมูลทั้งหมด ฝากขอโทษผู้ประกันตน
  2013-01-12 10:23
 •   นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภารกิจของ สปส.ในปี 2556 จะดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการให้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยไม่ด้อยไปกว่าเดิม แม้ในปีนี้ ทาง สปส.ได้มีการลดอัตราการส่งเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละร้อยละ 1 จากปกติอยู่ที่ร้อยละ 5 เพื่อลดผลกระทบให้แก่สถาน ประกอบการเนื่องจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 300 บาท รวมทั้งจะเร่งติดตามทวงเงิน สมทบที่สถานประกอบการค้างชำระกองทุนประกันสังคมกว่า 4,000 ล้านบาท
  2013-01-03 15:55
 •  
  2012-12-24 12:26
 •  
  2012-12-21 11:41
 • พลันที่คณะทำงานพิจารณาลดผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท อนุมัติให้ใช้มาตรการลดการเก็บเงินสมทบประกันสังคมแบบขั้นบันไดลงฝ่ายละร้อยละ 2 ในปี 2556 และลดลงร้อยละ 1 ในปี 2557 จากปัจจุบันที่ "นายจ้าง"และ "ลูกจ้าง" ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ฝ่ายละร้อยละ 5 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความ เดือดร้อนจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาททั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
  2012-12-14 14:16
 • เลขาธิการสปส.ค้านลดส่งเงินสมทบเหลือ 2% ระบุกระทบกองทุนชราภาพ-สิทธิประโยชน์ 6.5 หมื่นล้าน
  2012-12-07 11:04

Pages