ชยนันท์ สิทธิบุศย์

  • กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าบุหรี่นำเข้า พบสต็อกบุหรี่ซิกาแรตจำนวนมากที่ยังเป็นซองบุหรี่แบบเก่ารอการจำหน่ายไปยังผู้ค้าปลีก ทั้งนี้ตั้งแต่ 9 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในไทยได้ ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่หรือซองบุหรี่แบบเรียบ เท่านั้น พร้อมเตือนร้านค้าปลีกอย่ากักตุนบุหรี่ซองรูปแบบเก่าไว้ขาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
    2019-11-20 20:15
  • แถลงข่าว “หยุดสูบ หยุดตาย จากบุหรี่ไฟฟ้า” เผย ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐฯ พบการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดที่มีโอกาสสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 450 ราย ในระยะเวลาเพียง 2 เดือน และเสียชีวิตแล้ว 7 ราย บางรายเป็นรุนแรงและรวดเร็วถึงขั้นการหายใจล้มเหลว ระบุต่างจากโรคถุงลมโป่งพองที่เกิดจากการสูบบุหรี่ธรรมดา ที่เนื้อปอดจะเสียหายช้าๆ กว่าจะถึงขั้นหายใจล้มเหลวต้องใช้เวลานานมาก จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า
    2019-09-19 15:58