ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

  • โพลระบุ คนอีสานส่วนใหญ่เชื่อมีสารพิษตกค้างในข้าว เครือข่ายต่อต้านสารเคมีฯ ตอกย้ำ มีการรมข้าวซ้ำหลายครั้งจนสารตกค้างเกินค่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ยันเมทิลที่แทรกอยู่ตามช่องว่างของโบรไมด์ไอออนเป็นอันตรายต่อร่างกาย การซาวข้าวสารช่วยไม่ได้
    2013-07-23 08:18
  • พรรคปชป.อัดรัฐบาลชูนโยบายตัดงบระบบประกันสุขภาพ
    2012-09-09 13:58