ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

 • ผอ.รพ.ขอนแก่นชี้โครงการ "รับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ" ช่วยลดความแออัด แนะเพิ่มจำนวนร้านยาที่เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงจะทำให้ผู้ป่วยสนใจไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านมากขึ้น ด้านผู้ป่วยปลื้ม ประหยัดเวลาแถมซักถามเภสัชกรได้อย่างละเอียด ไม่เหมือนรับยาที่ห้องยาโรงพยาบาล
  2019-08-27 12:01
 • ผอ.รพ.ขอนแก่นชี้ระบบสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่รุดหน้า ไร้ปัญหาขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แต่ย้ำหากให้สำเร็จภาครัฐต้องเน้นการผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อชุมชน รับงบ 40 ล้านบาทเตรียมสร้างศูนย์อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
  2016-11-14 19:22
 • โรงพยาบาลขอนแก่นจัดประชาพิจารณ์เพื่อจัดบริการคลินิกรูปแบบพิเศษ หวังผู้ป่วยมีเงินจ่ายพิเศษได้รับบริการรวดเร็ว ย้ำไม่กระทบกับผู้ป่วยในระบบปกติ แต่ สธ.ยังไม่มีระเบียบกระทรวงรองรับเรื่องนี้ คาดจะสามารถออกระเบียบได้ช่วงต้นปี 60
  2016-09-19 17:12
 • “หมอชาญชัย” ยัน รพ.เกาะสมุยไม่ขาดทุน เหตุมีรายรับจากกองทุนอื่นช่วยสนับสนุน แถมตั้งอยู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มจากผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ารักษา เฉลี่ยร้อยละ 15-20 ของผู้ป่วยทั้งหมด ชี้ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคืองบประมาณน้อย ยอมรับงบเหมาจ่ายรายหัวที่รพ.เกาะสมุยได้รับไม่เพียงพอ เหตุมีประชากรน้อย งบจำกัด แถมต้นทุนบริการสูง หากบริการเฉพาะผู้ป่วยบัตรทอง รพ.ไปไม่รอด ขณะที่แหล่งข่าว รพ.สมุทรสาคร เผย ปัจจุบันพ้นวิกฤตขาดสภาพคล่องแล้ว พร้อมแจงต้นเหตุเกิดจากภาระก่อสร้างอาคาร 300 ล้านบาท ประกอบกับไม่มีความชัดเจนจำนวนงบบัตรทองที่ รพ.จะได้รับ ส่งผลกระทบ รพ.  
  2015-01-28 21:08