ชูเดช ชัยศรีชุติชัย

  • กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลศรีบรรพต เผยใช้แอปฯอสม.ออนไลน์ สื่อสารกับ อสม.ให้ติดตามตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่มาพบแพทย์ตามนัด ช่วยลดปัญหาการขาดนัด ไม่ต้องตั้งงบค่าโทรศัพท์เพื่อใช้โทรติดตามอีก ด้าน รพ.สต.บ้านยางขาวเน้นใช้เพื่อสื่อสารจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยเพราะค้นข้อมูลได้เร็วและง่ายกว่าเอกสารกระดาษ
    2019-11-28 13:58