ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ

 • วัยรุ่นญี่ปุ่น-สหรัฐ ฮิตแฟชั่น "เลียลูกตา" เชื้อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ แพทย์ชี้เสี่ยงเยื่อบุนัยน์ตาอักเสบ ติดเชื้อเอชไอวี แนะคนไทยอย่าลอกเลียนแบบ
  2013-06-17 07:59
 • ศึก P4P ยังไม่จบ แพทย์ชนบทเพิ่งนึกได้อาจถูกหลอก "หมอเกรียง" โวยฝ่ายรัฐบาลไม่เอาผลเจรจาเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.เข้าที่ประชุม ครม.เพื่อออกมาเป็นมติ ทำแค่เพียงการเสนอผลการหารือเท่านั้น จวกเป็นแค่เกมการเมือง เล่นละครลวงโลก ต่อมา ยอมอ่อนข้อหลัง "สุรนันทน์" ออกมายันนำเข้า ครม.เรียบร้อยแล้ว และให้เวลา สธ.และรัฐบาล 2 วัน ยืนยันว่าข้อเรียกร้องได้รับการตอบสนองจริง แต่ถ้าไม่สำเร็จเจอกันหน้าบ้านนายกฯ 20 มิ.ย.
  2013-06-12 07:08
 •   “P4P ไม่มีทางที่จะทำให้แพทย์ลาออกมากขึ้น มีแต่จะทำให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพมีขวัญและกำลังใจมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ต้องรับผิดชอบภาระงานที่ยากและปริมาณมาก” ยืนยันหนักแน่นจาก นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ที่ไม่สามารถรับหลักการตามข้อเสนอของกลุ่มหมอชนบทที่ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนภาครัฐกระทรวงสาธารณสุข ที่เรียกว่า P4P  
  2013-04-29 09:18
 • จักษุแพทย์ เตือนภัยประชาชน โดยเฉพาะสาวๆที่นิยมสักขอบตา ให้ตาหวานอย่างถาวร เสี่ยงอันตรายตาอักเสบติดเชื้อ จากเครื่องมือไม่สะอาด หรือสีที่ใช้สักกระเด็นเข้าตา และหากเผลอขยี้ตา อาจเกิดแผลที่แก้วตาดำลุกลามเข้าแก้วตา อาจรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้ แนะหากจะใช้บริการสัก ให้สังเกตสถานที่ ช่างสัก เครื่องมือที่ใช้ในการสักว่าสะอาดเพียงพอหรือไม่ และให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอคลิปทั้งก่อน ระหว่างและหลังทำการสัก ประกันความเสี่ยง
  2012-05-27 10:59

Pages