ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

 • ครม.ประยุทธ์ให้ความเห็นชอบตั้งขรก.การเมืองสธ.แล้ว หมอศิริวัฒน์ เป็นที่ปรึกษารมว. หมอณรงค์ศักดิ์ ที่ปรึกษารมช. หมอสุเทพ เป็นเลขานุการรมว. และหมอสมชายโชติ เป็นผู้ช่วยเลขารมว.
  2014-09-17 14:57
 • เปิดรายชื่อคณะทำงานจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ‘หมอณรงค์ศักดิ์’ ประธาน ‘หมออำพล’ เลขานุการดึง สธ. สปสช. สสส. สปส. กรมบัญชีกลาง มหาดไทย พม. อบจ. เทศบาล อบต. กทม. โรงเรียนแพทย์  แพทยสภา สภาการพยาบาล สมาคมหมออนามัย รวมไปถึงตัวแทนจากภาคประชาสังคมและเอกชน รวม 21 คน
  2014-09-04 20:27
 • หมอไพบูลย์ เผยจากการวิจัยติดตามการทำงานเขตสุขภาพของสธ. ชี้สธ.เดินมาถูกทางแล้ว ในการใช้กลไกพื้นที่ทำงาน แทนที่การสั่งการจากส่วนกลาง แต่ต้องเพิ่มเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค แนะสธ.สรรหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญซึ่งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ มาทำงาน เน้นการประสานงานกับชุมชนและอปท. รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระดับเขต โดยต้องไม่จำกัดแค่รพ.สังกัดสธ. แต่ขยายถึงทุกสังกัด โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ จัดสรรทรัพยากรไม่ให้ทับซ้อนกัน หน่วยงานไหนมีเครื่องมือแพทย์ราคาแพงแล้ว หน่วยงานใกล้เคียงไม่ควรมี แต่ให้พัฒนาด้านอื่นแทน แล้วมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีกลไกกลาง ซึ่งเขตสุขภาพสธ.อาจเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้
  2014-08-27 17:30
 • กรรมการสุขภาพแห่งชาติเตรียมเสนอ คสช.ไฟเขียวจัดตั้ง "เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" เป็นกลไกชี้ทิศทางแบบมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน บูรณาการการทำงานในระบบสุขภาพของทุกหน่วยงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เรื่อง “ปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” ผลักดันเข้าสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  2014-08-08 18:30
 • คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีชื่อว่า คณะกรรมการประสานระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งขึ้นตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาคสช. เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพหลักทั้ง 3 ระบบ คุ้มครองประชาชนเจ็บป่วย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ 
  2014-08-02 16:31
 • โพสต์ทูเดย์ -การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมื่อวันที่31 ก.ค.ที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่า "ดุลอำนาจ" ในแวดวงสุขภาพกำลังเปลี่ยนไป
  2014-08-01 14:11
 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 23 ม.ค.
  2014-01-24 06:20
 • ในที่สุด "นพ.วิทิต อรรถเวชกุล" ก็ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในเก้าอี้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้อีกต่อไป หลังคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีมติปลดพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และตามต่อด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา
  2013-05-25 14:38
 • มีความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างเกิดขึ้นหลังคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.)ปลด นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการ อภ.ออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่17 พ.ค.ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลเรื่องการบริหารงานของหมอวิทิต2 ข้อ ได้แก่ 1.การจัดซื้อวัตถุดิบยาพาราเซตามอล 148 ตัน จากประเทศจีน ช่วงอุทกภัยปี2554 มีการปนเปื้อนไม่ได้มาตรฐาน และ 2.การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ล่าช้า
  2013-05-21 09:54
 • "การผลิตวัคซีนเชื้อตายมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยเชื้อเป็น  พอตอนท้ายจึงทำให้เชื้อมันเชื่องและตาย เพื่อจะได้ไม่มีพิษมีภัย  ดังนั้นเรื่องเชื้อเป็นเชื้อตายมันเป็นเรื่องที่มีมาแต่แรกแล้ว"
  2013-04-13 09:02
 • “ผมไม่เคยพูดว่าจะปลดผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผมแค่ต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น” นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำกับสื่อมวลชนเสมอ หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
  2013-04-07 14:08
 • วันที่ 4 ธ.ค.2555 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมครม. ในวาระแต่งตั้งโยกย้าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีดังนี้
  2012-12-05 11:06

Pages