ณรงค์ พิพัฒนาศัย

 • กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการจัดการโรคมาลาเรียจากควบคุมโรคเป็นกำจัดโรค ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้าให้ทุกอำเภอปลอดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีในปี 2567 พร้อมเร่งกำจัดเชื้อดื้อยาในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดน และค้นหาผู้ป่วยเข้ารักษารวดเร็วเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด
  2016-02-01 11:16
 • บอร์ด สสส. วางกรอบสรรหา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สสส.ย้ำต้อง “โปร่งใส ไร้แทรกแซง” ตั้ง นพ.อุดมศิลป์ เป็นประธนกรรมการสรรหาให้แล้วเสร็จใน 30 วัน บอร์ดไฟเขียว “ทพ.สุปรีดา” ผจก.สสส.คนใหม่
  2016-01-25 15:58
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนต่อไป ต่อจาก นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอแล้ว จะเริ่มการทำงานในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้
  2016-01-25 15:29
 • ​คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 เห็นชอบกรอบการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข 4 บวก 4 เช่น ให้บริการทั่วถึง พื้นที่เป็นฐาน หลักประกันสุขภาพ พัฒนาเมดิคัลฮับ ระบบบริการเน้นหมอครอบครัว ส่งเสริมป้องกันโรค การคลังสุขภาพ พร้อมตั้งคณะกรรมการดูแลแต่ละประเด็น รับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอ ครม.
  2016-01-15 17:16
 • "จุดเปลี่ยนของสถานการณ์นี้ จึงอยู่ที่การประชุมบอร์ด สสส.ในวันที่ 15 ม.ค. เพื่อเลือก “ผู้จัดการกองทุน” คนใหม่ โดย “ผู้ใหญ่” ใน สสส.มั่นใจว่า รัฐบาลจะยอมประนีประนอมด้วยการแต่งตั้งตัวบุคคลตามที่ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส.คนใหม่ เสนอ"
  2016-01-11 18:59
 • “พล.อ.ประยุทธ์” ถก “พล.ร.อ.ณรงค์-พล.อ.ชาติอุดม-หมอพลเดช” หาช่องปลดล็อกโครงการ สสส.วงเงินเกิน 5 ล้าน เปรยไม่ต้องตั้งบอร์ดเพิ่มก็ได้ เหตุบอร์ดที่เหลือยังสามารถขับเคลื่อนงาน สสส.ได้
  2016-01-07 21:53
 • ปาฐกถาพิเศษ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “สานพลังปัญญาภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย” ว่าด้วย ประวัติศาสตร์สุขภาพที่ผ่านมาของไทย ขับเคลื่อนภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 วางกรอบคิดเรื่องสุขภาพครอบคลุมสุขภาวะทางกาย ใจ ปัญญาและสังคม ออกแบบให้มีกลไกสนับสนุนระดับชาติ คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกรรมการจากทั้งภาครัฐ ส่วนกลางและท้องถิ่น กรรมการจากภาคประชาชนและภาควิชาการ วิชาชีพ อย่างสมดุลกัน มีการออกแบบเครื่องมือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องสุขภาพหลายชนิด ได้แก่ การจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
  2015-12-22 09:54
 • ‘พลเรือเอกณรงค์’ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติฉบับใหม่ บูรณาการแผนปฎิบัติการและงบประมาณกว่า 9.7 พันล้านบาทจาก 33 หน่วยงาน พร้อมเสนอร่างแผนฯต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน 2559 
  2015-12-18 12:10
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชูแนวคิด “สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาพไทย” ชี้ปัญหาสุขภาพคนไทยหลายเรื่องเกิดเพราะพฤติกรรมสุขภาพ กินเค็มจัด ใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเกินจำเป็น คนเมืองมีปัญหาสุขภาพ ขณะที่สุขภาวะชาวนาก็ย่ำแย่ ต้องร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ไข
  2015-11-21 15:38
 • ครม.เห็นชอบให้ สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิรักษา ลดปัญหาสิทธิซ้ำซ้อน คาดว่าช่วยให้รัฐลดค่าใช้จ่ายสุขภาพซ้ำซ้อนลงได้โดย 1,425 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิซ้ำซ้อน 475,000 ราย
  2015-11-04 15:38
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : บอร์ด สสส. ไฟเขียว "ศ.นพ.ไกรสิทธิ์" เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้จัดการ สสส.คนใหม่ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ ศ.พญ.ชนิกา, นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ผู้แทนกระทรวงการคลัง, ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
  2015-10-30 15:03
 • นสพ.มติชน : “ทพ.กฤษดา” แถลงด่วน ลาออกจากผู้จัดการ สสส. เปิดทางให้ตรวจสอบการใช้งบเต็มที่ มั่นใจถูกต้อง-ไม่มีทุจริต ยันไม่มีใครกดดันให้ไขก๊อก 'หมอปิยะสกล' ชี้โชว์สปิริต ด้านบอร์ด สสส.ตั้ง “ทพ.สุปรีดา” รอง ผจก.รักษาการแทน ‘บิ๊กต๊อก’ถกทีมสอบ 19 ต.ค.
  2015-10-17 12:57

Pages