ณรงค์ พิพัฒนาศัย

 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปรับร่างระเบียบสำนักนายกฯ จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนเรียบร้อยแล้ว หลังส่งร่างแรกให้สำนักเลขาธิการ ครม.และมีความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่ง ครม.พิจารณาต่อไป แจงเป็นกลไกบูรณาการทรัพยากร งบ กระบวนการทำงาน ไม่มีตั้งองค์กรใหม่ มี สธ. สปสช. สสส. และ สช.ร่วมกันทำหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ
  2015-09-16 15:07
 • เปิดรายชื่อคณะทำงานจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ‘หมอณรงค์ศักดิ์’ ประธาน ‘หมออำพล’ เลขานุการดึง สธ. สปสช. สสส. สปส. กรมบัญชีกลาง มหาดไทย พม. อบจ. เทศบาล อบต. กทม. โรงเรียนแพทย์  แพทยสภา สภาการพยาบาล สมาคมหมออนามัย รวมไปถึงตัวแทนจากภาคประชาสังคมและเอกชน รวม 21 คน
  2014-09-04 20:27
 • คสช.ไฟเขียวตั้ง “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” หวังพลิกโฉมกลไกจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ โดยใช้กลุ่มจังหวัดเป็นฐานการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วมตามภารกิจ ตั้งแต่ สธ. สปสช. สสส. สช. โรงเรียนแพทย์ ท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสุขภาพ เตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นครั้งแรก 12 ก.ย. ก่อนนำเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปลายปีนี้ คาดเห็นรูปร่างภายในปี 58
  2014-09-02 15:32
 • กระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติครั้งที่ 1/2557 เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 2 โรคสำคัญคือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2012
  2014-08-20 16:04
 • ในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่า เริ่มมีความชัดเจนเรื่อง “การปฏิรูปเขตสุขภาพ” ภายหลังที่ สธ.ผลักดันเขตสุขภาพ ที่มุ่งสู่การปฏิรูปการเงินการคลัง จากที่สปสช.ส่งตรงไปยังหน่วยบริการให้กระจายไปยัง 12 เขตสุขภาพแทน แต่กลับปรากฎเสียงคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยเกรงจะกลายเป็นการรวบอำนาจไว้ที่เขต ที่ยังคงอำนาจการบริหารไว้ในมือ สธ.มากกว่าเป็นการปฎิรูปที่ต้องกระจายอำนาจให้ประชาชน ด้วยเหตุนี้คสช.ฝ่ายสังคมวิทยา จึงต้องทุบโต๊ะด้วยตนเองก่อนความขัดแย้งจะบานปลาย ด้วยการเดินหน้านโยบาย “เขตสุขภาพประชาชน” แทน 
  2014-08-18 16:36
 • , , ,
  พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557 เรื่องการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อบูรณาการการทำงานในระบบสุขภาพของทุกหน่วยงาน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานหลักในระบบสุขภาพ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(กสธ.), เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.),  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.), และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสุ
  2014-08-09 14:49
 • เดินหน้าตั้งคณะทำงานออกแบบเขตสุขภาพประชาชน หมอณรงค์ศักดิ์ เป็นประธาน ขยายคณะทำงานไม่เกิน 20 คน ทำข้อเสนออกแบบ ก่อนเข้าสู่สมัชชาสุขภาพที่จะมีขึ้น ธ.ค.นี้ หมออำพลแจงขยายระยะเวลา และเพิ่มคณะทำงานเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม หมอณรงค์ศักดิ์ยันไม่แตะโครงสร้างและอำนาจ แต่เน้นบูรณาการ หมออำพลย้ำไม่ใช่เขตบริการสุขภาพ และไม่มีผลผูกพันงบประมาณ ด้านปลัดสธ.เผยเห็นด้วยอย่างยิ่ง พร้อมสนับสนุน ส่วนเขตบริการสุขภาพของสธ.ก็เดินหน้าต่อ เพราะไม่มีอะไรขัดแย้ง ทั้งยังตรงกับมติสมัชชาสุขภาพ เลขาธิการสปสช.หนุนกลไกการเงินต้องสอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ ชี้เป็นพันธะทุกหน่วยงานต้องออกแบบเพื่อสอดรับกับเขตสุขภาพประชาชนนี้
  2014-08-08 21:39
 • กรรมการสุขภาพแห่งชาติเตรียมเสนอ คสช.ไฟเขียวจัดตั้ง "เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" เป็นกลไกชี้ทิศทางแบบมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน บูรณาการการทำงานในระบบสุขภาพของทุกหน่วยงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เรื่อง “ปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” ผลักดันเข้าสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  2014-08-08 18:30
 • โพสต์ทูเดย์ -จับตา คสช.สั่งกระทรวงหมอ-ตระกูล ส. จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนวันนี้ วุ่น!แพทยชนบท-ภาคปชช.ค้านโมเดลทหาร
  2014-08-08 11:30
 • กลุ่มข้าราชการต้องการความยุติธรรม ร้องคสช.เยียวยาปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าตอบแทนรุ่นน้องเงินเดือนมากกว่ารุ่นพี่ จากเหตุ กพ. ออกหลักเกณฑ์เงินเดือนพิลึก แถมไม่ยอมแก้ไข อ้างผิดพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน
  2014-08-04 10:21
 • ในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันนี้ (1ส.ค.) พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการ คสช.เป็นประธาน ทางฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. เป็นหัวหน้าฝ่าย ได้รายงานเรื่องการทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการว่า ขณะนี้ได้ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการที่จะแต่งตั้งโยกย้าย 7 กระทรวงที่รับผิดชอบถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.แล้ว
  2014-08-01 15:58
 • ไทยโพสต์  -"หมอณรงค์" เผยถาม คสช.แนวทางจัดหาบอร์ด อภ.ใหม่แล้ว รอตอบกลับ ด้าน นพ.สุวัชยินดีให้หน่วยงานกลางเข้าตรวจสอบการทำงานภายใน อภ. พร้อมเชิญผู้แทน 8 องค์กรเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมเป็นคณะทำงาน
  2014-07-30 14:22

Pages