ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

 • รมว.สธ.สนับสนุนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะเด็กนักเรียนในการดูแลสุขภาพตนเอง และคนในครอบครัวได้จริง
  2015-09-25 10:03
 • รมว.สธ.นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล
  2015-09-24 15:02
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลอุดรธานี ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลประชากร 7 จังหวัดอีสานตอนบน ให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นเขตแรกของประเทศ ช่วยลดอัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ต่ำที่สุดในประเทศจากร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 8 โดยแต่ละเดือนมีผู้ป่วยรับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเฉลี่ย 140 คน และขยายบอลลูนหลอดเลือดหัวใจประมาณ 80 คนต่อเดือน ที่สำคัญได้รับการผ่าตัดได้ทันทีไม่มีคิวรอ 
  2015-09-23 14:56
 • , , , ,
  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ปล่อยหน่วยสนับสนุนเครื่องมือผ่าตัดโรคตาต้อกระจกสู่ภูมิภาค (Mobile Cataract Equipment) ในโครงการ“สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อลดปัญหาการตาบอดจากต้อกระจก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมการแพทย์ ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
  2015-09-22 19:44
 • , , , ,
  นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกขนาด 4 ชั้น ซึ่งใช้งบก่อสร้าง 47 ล้านบาท จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล รองรับการเติบโตของชุมชนชานเมือง ณ โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี
  2015-09-22 19:28
 • กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบริการรองรับการเติบโตของชุมชนชานเมืองอ.ไทรน้อยจ.นนทบุรี เปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ด้วยงบ47 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกลดความแออัด การเข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วยในด้านต่างๆ พัฒนาบริการเชิงรุกมีทีมเครือข่ายสุขภาพในการดูแล ผู้สงอายุและผู้พิการในชุมชน
  2015-09-20 14:29
 • กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังการใช้สายตาเพ่งหน้าจอมือถือ คอมพิวเตอร์ นานเกิน 2 ชั่วโมง มีโอกาสเสี่ยงสูงเกิดโรค คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม เช่น ปวดแสบตา ตามัว ตาแห้ง ปวดไหล่ ปวดหลัง แนะวิธีการถนอมสายตา ให้ยึดสูตร 20 - 20 - 20
  2015-09-20 12:39
 • ‘หมอปิยะสกล’ ตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 4 ที่จังหวัดสระบุรี เน้นย้ำให้ดำเนินการ 4 เรื่องได้แก่การประสานความร่วมมือโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด รักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทางเร็วขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ลดอัตราตายอุบัติเหตุจราจร ดูแลผู้สูงอายุชะลอติดบ้านติดเตียง และการใช้งบท้องถิ่นร่วมดูแลสุขภาพประชาชน  
  2015-09-18 14:26
 • กระทรวงสาธารณสุข ปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาทั่วประเทศ นำเสนอผลงานศึกษาวิจัยรวม 1,025 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประจำปีนี้ 112 เรื่อง หลังจากนั้นจะตัดสินสุดยอดผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมปีหน้า
  2015-09-17 12:55
 • ปลัด สธ.ลงนามประกาศเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร 'พีฟอร์พี' มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 พร้อมเปิดช่องสมัครใจ ด้าน ผอ.รพ.จะนะยันยึดเกณฑ์เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
  2015-09-16 14:15
 • ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.สธ.เสนอตั้ง หมอโสภณ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัด สธ.คนใหม่
  2015-09-15 13:05
 • รมว.สธ.เร่งพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย ให้บรรลุเป้าหมาย 13 ข้อ สู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ ปรับตัวสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพไทย รองรับประชาคมอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ 
  2015-09-14 17:40

Pages