ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมระบบป้องกันควบคุมโรคเมอร์สต่อเนื่อง เข้มข้นการเฝ้าระวังที่สนามบิน ความพร้อมโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ห้องแล็บ การติดตามในชุมชน เตรียมความพร้อม 4 มาตรการป้องกันโรค รับผู้เดินทางกลับจากแสวงบุญที่ซาอุดิอาระเบียรอบแรก 26 กันยายน 2558
  2015-09-06 13:00
 • รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หนุนการพัฒนางานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนผลิต ในเชิงพาณิชย์ จำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูกประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเตรียมเปิดศูนย์กลางตรวจยาฆ่าแมลงและสารพิษเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน ตรวจสอบคุณภาพผัก ผลไม้ส่งออก ให้ได้มาตรฐานสากลและมาตรฐานอียู ภายในเดือนธันวาคม 2558
  2015-09-05 14:04
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนจากหมอกควันไฟใกล้ชิด เตรียมยาเวชภัณฑ์พร้อมบริการตลอด 24 ชม. ย้ำเตือน 4 กลุ่มเสี่ยง ในช่วงนี้ควรงดออกนอกบ้านและสวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการผิดปกติ เช่น แน่นหน้าอก ใจสั่น ให้พบแพทย์ที่ร พ.ใกล้บ้าน ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาผู้ป่วยจากหมอกควันไฟ
  2015-09-05 14:00
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : “หมอชนบท” จี้ รมว.สาธารณสุข สอบวินัย “หมอณรงค์” ใน 30 วัน ยื่นข้อเสนอไม่แยกเงินเดือน จนท.สธ.ออกจากงบรายหัว หวั่น รพ.เล็กขาดทุน "หมอปิยะสกล"แนะทุกฝ่ายคุยกันด้วยเหตุผล ลดคำพูดทำให้คนขัดใจ
  2015-08-31 16:39
 • เว็บไซต์มติชน : ‘หมอปิยะสกล’ ระบุคัดเลือกปลัด สธ.ใช้หลักธรรมะจัดสรร ส่วนเกณฑ์การพิจารณามีหลายเรื่องและต้องดูภาพรวมประกอบ คาดเสนอเข้า ครม. 8 ก.ย.นี้ แคนดิเดตยังมี 2 ราย หมอโสภณ และ หมอสุพรรณ
  2015-08-31 16:31
 • กระทรวงสาธารณสุข กำชับหน่วยบริการในสังกัดเข้มมาตรการ 7 ข้อรองรับผู้เดินทางจากพื้นที่ติดโรค รวมทั้งผู้กลับจากประกอบพิธีฮัจญ์  เตรียมพร้อมระบบการตรวจสุขภาพ เฝ้าระวัง คัดกรอง  ติดตามกลุ่มเสี่ยง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และสถานที่รับตัวไว้สังเกตอาการ 
  2015-08-30 15:20
 • รมว.สธ.หนุนกรมการแพทย์ร่วมทุนเอกชนสร้าง “ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง” รวมศูนย์บริการที่เป็นเลิศของ 14 หน่วยงานในสังกัด 15 สาขาไว้ด้วยกัน ส่วนกรมอนามัยขอให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือการสร้างสุขอนามัยในประเทศ โดยเฉพาะเด็ก ให้มีศูนย์กลางการประสานงานการพัฒนาเด็กของประเทศ 
  2015-08-28 17:50
 • เว็บไซต์มติชน : นพ.เกรียงศักดิ์ นำทีมชมรมแพทย์ชนบทพบ นพ.ปิยะสกล เสนอแนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุข ขอให้เดินหน้าหมอครอบครัว ประกาศนโยบายทศวรรษระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ พร้อมให้เร่งรัดสอบสวน นพ.ณรงค์ และ นพ.วชิระ ตามกระบวนการ ด้าน นพ.ปิยะสกล มอบ นพ.กิตติศักดิ์ หารือแทน และนัดหมายเข้าพบอีกครั้ง 31 ส.ค.
  2015-08-28 10:39
 • สธ.ยกมาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารบนถนนหรือฟู้ดสตรีท และตลาดสดน่าซื้อ ไม่ขายเหล้าบุหรี่ ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร ส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
  2015-08-27 15:49
 • หมอปิยะสกล ชี้ระบบป้องกันควบคุมโรคเป็นหัวใจการสาธารณสุข เผย พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อฉบับใหม่อยู่ระหว่างลงในราชกิจจาฯ คาดมีผลบังคับใช้ในปี 59 มอบกรมควบคุมโรคเตรียมรองรับเพื่อดำเนินการทันที เช่น ตั้ง คกก.ระดับชาติ ระดับจังหวัด สร้างความเข้มแข็งงานระบาดวิทยา เพิ่มการผลิตนักระบาดให้เพียงพอ และให้ก้าวหน้าในตำแหน่ง เฝ้าระวังป้องกันโรค ลดการสูญเสียชีวิตและเศรษฐกิจประเทศ  
  2015-08-26 20:06
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ฝากหมอปิยะสกล ดูภาพรวมปฏิรูประบบสาธารณสุข ทั้งใน รพ.รัฐและเอกชน เน้นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลัก พร้อมแก้ปัญหาบุคลากรภาครัฐสมองไหล ด้าน ปรียนันท์ เสนอ กม.คุ้มครองผู้เสียหายเข้า ครม. แก้ปัญหาผู้ป่วยถูกเรียกเก็บเงินจากนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน แนะตั้งหน่วยงานกลางเบ็ดเสร็จแก้ปัญหาค่ายาและค่ารักษา รพ.เอกชนแพงเกินจริง ยกระดับ รพ.รัฐ และให้ รพ.เอกชนมีส่วนร่วมผลิตบุคลการ ขณะที่ หมอธานินทร์ชี้มีสัญญาณเดินหน้าที่ดี ทีมที่ปรึกษาเป็น อดีต ขรก.มีความรู้ความสามารถ ส่วนชมรมแพทย์ชนบท ขอพบ รมว. จี้สอบวินัยปลัด สธ.
  2015-08-26 14:20
 • นสพ.มติชน : คาด นพ.ปิยะสกล อาจเปิดให้แคนดิเดตปลัด สธ. ที่ตอนนี้มีชื่อ นพ.โสภณ และ นพ.สุพรรณ ให้แสดงวิสัยทัศน์ก่อนเสนอชื่อเป็นปลัด สธ.คนใหม่ ต่อครม.ในสัปดาห์หน้า
  2015-08-26 13:12

Pages