ณรงค์ อภิกุลวณิช

 • กรมการแพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวานมักพบโรคแทรกซ้อน “เบาหวานขึ้นตา” ระบุผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ควรรับการตรวจเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และผู้ที่ตั้งครรภ์ควรรับการตรวจทุก 3 เดือนจนกว่าจะคลอดบุตร เพื่อป้องกันตาบอดจากเบาหวาน รพ.ราชวิถีทำโครงการค้นหาผู้ป่วยเสี่ยงตาบอดจากเบาหวาน พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในชุมชนอ่านภาพจอประสาทตาผ่านกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัลได้ ช่วยประชาชนพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการตรวจจอประสาทตา
  2016-11-22 17:34
 • ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ บริเวณสนามหลวง เพิ่มหน่วย ปฐมพยาบาลเชิงรุกเดินเท้าค้นหาป้องกันประชาชนเจ็บป่วย พร้อมตั้งคณะกรรมการฯเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบปลอดภัย เบื้องต้นเตรียมจัดบริการอย่างน้อย 100 วัน 
  2016-10-20 21:03
 • กรมการแพทย์ เผยโรคขาดวิตามินซีส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอาจรุนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้ สาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการกิน กินนมกล่อง UHT เป็นประจำแต่ไม่กินผักผลไม้ที่มีวิตามินซีด้วย แนะผู้ปกครองปรับพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กเน้นกินผักผลไม้จะห่างไกลจากโรคขาดวิตามินซี
  2016-08-12 12:29
 • สถิติจาก รพ.สงฆ์พบพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง เป็นลำดับต้นๆ โรคดังกล่าวล้วนเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคภัตตาหาร รพ.สงฆ์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร ทั่วประเทศ มีสุขภาพที่ดีและสามารถประกอบศาสนกิจตามปกติได้
  2016-07-17 12:53
 • กรมการแพทย์เผยกลุ่มเสี่ยงข้อเข่าเสื่อมในวัยทำงาน พบมากในกลุ่มที่ออกแรงใช้เข่ามาก ขึ้นบันไดแบกของหนัก เดินไกลๆ หรือลุกนั่งบ่อยๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากยิ่งเสี่ยงมาก แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ข้อเข่าให้ถูกวิธี
  2016-06-18 11:21
 • กรมการแพทย์ เผย โรคเบาหวานขึ้นตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานเรื้อรัง หากผู้ป่วยไม่ควบคุมโรคและไม่ดูแลตัวเองเท่าที่ควรอาจทำให้ลุกลามจนถึงขั้นตาบอดได้
  2016-05-08 16:37
 • กรมการแพทย์ เผย อาการปวดหลังปัญหาสุขภาพที่สร้างความทรมานและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของหลายๆ คน ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการปวดหลังเริ่มมีอายุเฉลี่ยน้อยลงเรื่อยๆ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหักโหมทำกิจกรรมซ้ำๆ เป็นเวลานาน ไม่รักษาสุขภาพ แนะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ และพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาให้ถูกวิธี
  2016-02-21 13:42
 • กรมการแพทย์ เผย โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ที่รอดชีวิตจากโรคนี้ส่วนใหญ่ยังต้องประสบกับความทุกข์ทรมานจากสภาพอัมพฤกษ์ อัมพาต แนะสังเกตอาการหากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว
  2015-10-27 13:48
 • กระทรวงสาธารณสุขเร่งส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 5 กลุ่มวัยคือหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ วัย 3-5 ขวบ วัยประถมศึกษา และผู้สูงอายุ ใช้สูตรเด็ด 2-2-2 และหนุนใช้กระชายทำน้ำยาบ้วนปาก ป้องกันฟันผุ คง ฟ.ฟันคู่ชีวิตคนไทย สดุดีสมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และตั้งศูนย์ทันตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบด้านทันตกรรมผู้สูงวัยทุกมิติ
  2015-10-22 20:39
 • กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์ชุดที่ 3 จำนวน 20 คนไปช่วยเนปาลต่อเนื่องโดยตั้งจุดบริการใหม่ที่ได้รับมอบหมายคือที่โรงเรียนชานดานี อ.เคบีพาลันโชค ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นภูเขา อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสนามที่ ต.ซิปปะกัต จะทำการตรวจรักษาทั่วไป และจัดบริการตามความต้องการของพื้นที่
  2015-05-10 15:54
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดส่งส้วมสนาม เครื่องกรองน้ำ ยารักษาโรคเด็ก ชุดทำแผล ไปให้ทีมแพทย์ไทยที่โรงพยาบาลสนาม ในประเทศเนปาล หลังพบมีผู้รับบริการมีแนวโน้มป่วยอุจจาระร่วง แผลติดเชื้อ ผลการให้บริการในช่วงเย็นวานนี้ มีผู้รับบริการ 17 ราย ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 1 ราย แขนหัก แผลติดเชื้อ ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล หารือ สธ.เนปาลวางแผนบริการช่วงฟื้นฟู ทั้งรพ.สนามและเสริมกำลังแพทย์เชี่ยวชาญ ช่วยรพ.ใหญ่
  2015-05-01 19:43
 • สธ.ส่ง นพ.ศุภกิจ ที่ปรึกษากระทรวง นพ.ยอร์น สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ณรงค์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.วีรวุฒิ ผอ.สถาบันมะเร็ง เข้าเรียนหลักสูตรวปอ.รุ่นที่ 57
  2014-09-22 20:43

Pages