ณัฐฌานนท์ ปรมัทธนากูล

  • อสม.และ รพ.สต. ต่างก็มีปัญหาและความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจึงมีความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ที่ รพ.สต.นาดอกไม้ อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นำเทคโนโลยีไปใช้กับงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้อย่างโดดเด่นจนได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มาใช้งานเลยทีเดียว
    2019-04-16 15:23
ณัฐฌานนท์ ปรมัทธนากูล | Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ

Error

Error message

  • Warning: Error while sending QUERY packet. PID=17673 in DatabaseStatementBase->execute() (line 2227 of /home/admin/web/hfocus.org/public_html/includes/database/database.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/web/hfocus.org/public_html/includes/bootstrap.inc:1640) in drupal_send_headers() (line 1499 of /home/admin/web/hfocus.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT data, item_id FROM {queue} q WHERE expire = 0 AND name = :name ORDER BY created, item_id ASC LIMIT 0, 1; Array ( [:name] => aggregator_feeds ) in SystemQueue->claimItem() (line 234 of /home/admin/web/hfocus.org/public_html/modules/system/system.queue.inc).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.