ดีอาร์จี

 • ผมเขียนบทความนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่า ไทยดีอาร์จี ทำความดีหรือความเสื่อมเสียต่อระบบโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างไรบ้าง นอกจากนี้กองทุนประกันสุขภาพและโรงพยาบาลควรปรับตัวอย่างไรต่อการใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับ 6)
  2017-08-17 16:24
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ - กรมบัญชีกลางเพิ่มสิทธิจ่ายค่ารักษาข้าราชการ ให้เบิกค่ายาโรคเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยในได้ กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ เรื่องเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตามเกณฑ์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยให้สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ายาแยกต่างหากจาก DRGs ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาพยาบาลที่แท้จริง และให้ข้าราชการได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2016-05-10 11:26
 • “จอน อึ้งภากรณ์” ไม่ค้านกรมบัญชีกลาง ขยายสิทธิ ขรก.รักษา รพ.เอกชนเพิ่ม แต่ย้ำต้องไม่ใช่การจ่ายปลายเปิด ทำค่าใช้จ่ายในระบบเพิ่ม พร้อมยืนยันแนวคิด การรวมกองทุน ลดความเหลื่อมล้ำระบบรักษาพยาบาลของประเทศ และควรกำหนดค่าดีอาร์จี 3 กองทุนเท่ากัน ลดการเลือกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยของ รพ.
  2015-07-18 16:46
 • บอร์ด สปส.ไฟเขียวเพิ่มงบรักษาโรคร้ายแรงปี 57 เป็น 6.1 พันล้าน จากเดิม 4.4 พันล้าน ฟุ้งช่วยผู้ประกันตนเข้าถึงบริการมากขึ้น กระตุ้นโรงพยาบาลระบบประกันสังคมพัฒนาศักยภาพรักษาโรคร้ายแรง
  2014-04-08 09:14
 • สปส.เผยช่วง 5 ปี ควักเงินกองทุนกรณีเจ็บป่วย กว่า 1 แสนล้าน เฉพาะปี 55 จ่ายออกไปกว่า 2.9 หมื่นล้าน แจงรพ.เครือข่ายกว่า 2,000 แห่งทำความเข้าใจเกณฑ์เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล หากตรวจข้อมูลพบไม่ตรงกันให้ทำเรื่องเบิกใหม่ คาดสรุปข้อมูลได้ต้นปี 57
  2013-11-12 10:04
 • สปส.เผย 5 ปี ควักเงินกองทุนกรณีเจ็บป่วยกว่า 1 แสนล้านบาท ระบุปี 2555 จ่ายไปกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท เรียกโรงพยาบาลในเครือกว่า 2 พันแห่ง ทำความเข้าใจเกณฑ์เบิกค่ารักษาตามกลุ่มดีอาร์จี ย้ำตรวจข้อมูลเข้ม หากไม่ตรงกันให้ทำเรื่องเบิกใหม่ คาดสรุปข้อมูลต้นปี 2557
  2013-11-11 16:17
 • คณะวิจัยมหาวิทยานเรศวรประชาพิจารณ์ดีอาร์จีรุ่นที่ 5.2 สำหรับให้รพ.เบิกจ่ายผู้ป่วยใน แจงปรับปรุงน้ำหนักสัมพัทธ์หรือน้ำหนักของโรคใหม่เพื่อสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงให้ครอบคลุม เช่น กลุ่มโรคแทรก กลุ่มโรคมะเร็ง ชี้การเปลี่ยนรุ่นเพื่อปรับปรุงรุ่นก่อนหน้าให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงมากขึ้น เผยดีอาร์จีรุ่นที่ 5.2 พัฒนาต่อเนื่องโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครั้งจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อป้องกันไม่ให้รพ.สับสน ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพได้ตกลงว่าจะใช้ดีอาร์จีรุ่นเดียวกัน
  2013-07-18 08:07
 • บอร์ด กก.การแพทย์ สปส.อนุมัติ รพ.รัฐ-เอกชน 92 แห่งเข้าเป็น รพ.คู่สัญญาของ รพ.ระบบประกันสังคม เล็งหลังเดือน ต.ค.ประเมินค่าใช้จ่าย-ปัญหาจ่ายค่ารักษาตามระบบดีอาร์จี หากประเมินแล้วมีผลเสียมากกว่าผลดีพร้อมยกเลิกหันไปใช้รูปแบบเดิม
  2013-06-24 19:36
 •   นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมหารือกับโรงพยาบาลระบบประกันสังคมและโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีศักยภาพสูง (Supra Contractor) เกี่ยวกับการจ่ายค่ารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงผู้ประกันตนที่มีระดับความรุนแรงของโรค (RW) อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป กรณีผู้ประกันตนมีบัตรรับรองสิทธิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระบบประกันสังคม สปส.จะจ่ายค่ารักษาให้ RW ระดับละ 11,500 บาท ส่วนที่เหลือ 4,460 บาท สปส. จ่ายคืนโรงพยาบาลระบบประกันสังคม
  2013-03-25 10:57
 •  
  2013-03-25 10:55
 • บอร์ดการแพทย์แก้ปัญหา รพ.ประกันสังคมผลักภาระรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงให้ รพ.สังกัด ร.รงแพทย์ หากค่ารักษาเกินงบที่กำหนด รพ.ประกันสังคมต้องจ่ายเงินส่วนต่างเอง เสนอ สปส.ใช้ระบบจ่ายค่ารักษาตามกลุ่มโรคร้ายแรงไปจนถึงเดือนส.ค.นี้ ก่อนสรุปผลเดือนก.ย.ใช้ต่อปีหน้าหรือยกเลิกไปใช้รูปแบบเดิม
  2013-03-19 12:01
 •   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมเรื่อง "การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข" ว่า ในการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เดิมจะดำเนินในรูปแบบกองทุนย่อยต่างๆ โดยให้สถานพยาบาลนำผลการทำงานมาเบิกตามเป้าชี้วัดของกองทุนย่อย จากนี้การเบิกจ่ายลักษณะนี้จะต้องลดน้อยลง โดยจะจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวไปยังเขตบริการทั้ง 12 เขตของ สธ. ส่วนสถานพยาบาลจะเบิกที่เขตบริการแทน
  2013-03-13 11:23

Pages