ดื้อยาต้านจุลชีพ

  • พล.อ.ประยุทธ์ นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค หารือการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ พร้อมร่วมกับผู้นำระดับประเทศทั่วโลก รับรองปฎิญญาทางการเมืองสนับสนุนการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว
    2016-09-22 14:20
  • รมว.สธ.ปาฐกถาปัจจัยสำคัญ 4 ประการที่ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก พร้อมหารือรัฐมนตรีกลุ่มประเทศพันธมิตรเพื่อการต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพ ด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการลดการแพร่เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก เป็นประเทศที่ 2 ของโลกต่อจากประเทศคิวบา
    2016-05-25 13:40
  • สธ. เผย พบปัญหาเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะมากขึ้น เหตุจากการใช้ยาฯ มากเกินความจำเป็น พบคนไทยติดเชื้อดื้อยาฯ ปีละกว่า 1 แสนคน ใช้เวลารักษาตัวนานขึ้นรวมกันปีละกว่า 3 ล้านวัน ยอดผู้ป่วยติดเชื้อชนิดดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 5 ชนิด ปี 2553 เสียชีวิต 38,481 ราย แซงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มูลค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรปีละกว่า 4 หมื่นล้าน คุมเข้มมาตรฐานการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ รณรงค์ประชาชนใช้อย่างถูกต้อง
    2013-03-25 10:30