ตรวจสุขภาพ

 • กระทรวงสาธารณสุข มอบสุขภาพดีให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกคน เชิญชวนทุกคนพาคนที่รัก เข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟรี ที่โรงพยาบาลในสังกัดใกล้บ้านทั่วไทยระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2560
  2016-12-29 08:40
 • กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเครือข่าย จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 ขั้นตอนฟรี ภายใต้โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เพิ่มความรู้ในการป้องกันโรคที่เสี่ยงต่อผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เป้าหมาย 3,000 คน
  2016-12-27 14:44
 • ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ในประเด็นความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ (Health literacy) โดยเฉพาะกับเรื่องการตรวจสุขภาพที่มีการโฆษณาเกินจริงจนอาจถึงขั้นเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อการตรวจสุขภาพที่ไม่จำเป็น และไม่เป็นไปตามที่อวดอ้าง เช่น การตรวจเลือดหามะเร็ง ที่ US FDA พบว่า งานวิจัยที่บริษัทขายชุดตรวจเลือดส่งเพื่อขอใบอนุญาตนั้น ไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อปัญหาการทำนายการเกิดโรค
  2016-11-23 21:43
 • เปิดผลสำรวจสุขภาพคนไทยด้วยการตรวจร่างกายครั้งล่าสุด พบแนวโน้มสิงห์อมควันลดลงเล็กน้อย ขณะที่ผู้ป่วยความดันโลหิต เบาหวาน ภาวะอ้วน สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผงะ! มีคนไม่รู้ตัวว่าป่วยอื้อ
  2016-11-16 14:12
 • สบส.เตือน รพ.เอกชนที่จัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่พนักงาน นักศึกษาขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทั้งเครื่องมือแพทย์ บุคลากร แนะผู้ประกอบการก่อนทำสัญญาจ้าง ให้ตรวจดู 2 หลักฐานสำคัญคือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตดำเนินการ หากพบแห่งใดใช้หมอ-เจ้าหน้าที่ปลอม มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีอาจสั่งปิดสถานพยาบาลชั่วคราวได้ ย้ำคลินิกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ไม่ได้   
  2016-08-23 07:28
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมหารือทูตไทยประจำกรุงออสโล ขยายตลาดบริการเมดิคัลฮับ บริการระยะยาวผู้สูงอายุนอร์เวย์ โดยเร่งคลายข้อจำกัด ให้สามารถเบิกจ่ายค่าบริการในระบบประกันสุขภาพนอกกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปได้ เสนอจัดโปรโมชั่นตรวจสุขภาพราคาพิเศษ เพิ่มการประชาสัมพันธ์บนสายการบินไทย ขยายธุรกิจสปา ระบุขณะนี้ทั่วโลกฮิตบริการสปาของไทย
  2016-04-18 17:54
 • 1 เม.ย.นี้ กรมการแพทย์เตรียมใช้แนวทางตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน 3 กลุ่มวัยในสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน และให้ติดตามประเมินผล ก่อนขยายให้ทุกเขตสุขภาพดำเนินการต่อ ระบุเพื่อแก้ปัญหาตรวจเกินจำเป็น และมีบางส่วนเข้าไม่ถึงการตรวจสุขภาพ
  2016-03-14 16:46
 • กรมการแพทย์ยกร่างแนวทางตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เชื่อประชาชนได้ประโยชน์ในการเลือกบริการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมเตรียมนำเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21-23 ธ.ค.นี้ นำร่องใช้เป็นมาตรฐานในโรงพยาบาลสังกัด สธ.
  2015-12-10 12:25
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผยเดือน ก.ย. นี้ ได้เห็นร่างแนวทางมาตรฐานตรวจสุขภาพของคนไทย ผนึกกำลัง 3 กองทุน ทั้ง สปสช. ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง วางหลักเกณฑ์พื้นฐานเพื่อให้สิทธิประชาชน เตรียมเสนอ รมว. สาธารณสุข และ ครม. ขณะที่ นพ.วิวัฒน์ ชี้คนไทยจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบบริการตรวจสุขภาพ
  2015-08-07 15:32
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 – 7 เมษายน 2558 นี้ ให้บริการตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง บริการนวดเพื่อสุขภาพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพราคาพิเศษ พร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  2015-03-31 16:57
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน และรักษาพยาบาลประชาชน  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 ธันวาคม 2557 บริเวณท้องสนามหลวง ประชาชนเข้ารับบริการได้ฟรี
  2014-12-02 16:42
 • จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มติ 1 เรื่องนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน โดยขอให้ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ศึกษาการจัดตั้งกลไกหรือหน่วยงานระดับชาติที่มีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ ในมติได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงและกรมการแพทย์ เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับภาคี ร่วมกำหนดนโยบายนั้น
  2014-10-10 17:29

Pages