ตรวจสุขภาพ

 • สช. เปิดตัวโครงการ  “ตั้งหลัก ก่อนตรวจ” แนะ 5 ข้อควรรู้ก่อนตรวจสุขภาพ รณรงค์ประชาชนให้เกิดความเข้าใจและใส่ใจกับการตรวจสุขภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยเรื่อง เพศ อายุ และพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวัน คาดคนไทยได้ประโยชน์ถึง 20 ล้านคน
  2014-09-14 16:16
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 8 พันราย   ร่วมมือกับหลายหน่วยงานตรวจสุขภาพครบวงจร
  2014-07-18 20:19
 • “เอ็นจีโอด้านสาธารณสุข” เผยปัญหา “กองทุนสุขภาพตำบล” หลังพบ อปท. หลายแห่งนำงบซื้อ “แพคเก็จตรวจสุขภาพเอกชน" ชี้เป็นแค่การละลายน้ำ ชาวบ้านได้ประโยชน์น้อย แต่นักการเมืองท้องถิ่นได้คะแนนเสียง แนะ สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพให้ชัด พร้อมกำหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพ  
  2014-05-20 17:06
 • เมื่อพูดถึง "การตรวจสุขภาพ" คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นเรื่องที่ดี  เพราะจะเป็นตัวช่วยในการป้องกัน และรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่มในกรณีที่ตรวจพบโรคหรือความผิดปกติของร่างกาย  แต่การตรวจสุขภาพที่เป็นไปในลักษณะแบบผิดทิศผิดทาง อาจให้ผลในทางที่กลับกัน
  2013-12-31 19:57
 • Hfocus -เมื่อพูดถึงการตรวจสุขภาพ คนส่วนใหญ่ต่างมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันและรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่มแต่การตรวจสุขภาพที่เป็นไปในลักษณะแบบผิดทิศผิดทางอาจให้ผลในทางที่กลับกัน ซึ่งปัจจุบันการตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ไปเพื่อมุ่งค้นหาโรคและอาการป่วยเป็นหลัก แทนที่จะเป็นการตรวจเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังเน้นที่ตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฎิบัติการและการใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพพุ่งสูงขึ้น แต่ในหลายกรณียังเกินความจำเป็น และนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
  2013-11-30 18:20
 • งานวิจัยชำแหละชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชนราคาแพงเกินจริง แถมยังตรวจในเรื่องที่ไม่จำเป็น
  2013-08-26 12:58
 • "ไฮแทป"เตรียมเสนอแผนการตรวจสุขภาพสำหรับคนไทยใหม่ หลังผลการวิจัยพบโปรแกรมที่ใช้อยู่ บางโรคไม่มีความจำเป็น ซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพ
  2013-02-01 14:12
 • กระแสการโปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ของขวัญแก่แม่ที่เรารักในวันแม่ แก่พ่อที่เราเป็นห่วงในวันพ่อ แก่ตัวเองที่ทำงานหนักมาทั้งปี ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจนโรงพยาบาลต่างๆทั้งรัฐและเอกชน ด้วยเพคเกจให้เลือกแบบธรรมดาชุดเล็กราวสองพันสำหรับคนที่มีเงินไม่มาก ชุดกลางราวสามสี่พันสำหรับคนที่จ่ายไหว และชุดใหญ่ร่วมหมื่นสำหรับคนที่กระเป๋าหนัก 
  2012-10-09 11:25
 • ก.แรงงาน ร่วมกับ ก.สาธารณสุข นำคณะแพทย์ จิตแพทย์และพยาบาล ตรวจสุขภาพแรงงานไทยในบรูไน มุ่งพื้นที่เขตที่มีคนไทยทำงานอยู่หลายพันคน ในเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน เขตเคบีและซีเรีย
  2012-05-12 12:01

Pages