ตวง อันทะไชย

  • เครือข่ายเยาวชนฯ หอบหลักฐานร้อง สนช. เอาผิดเซ็นทรัลโคราช ปล่อยร้านแบรนด์ดังภายในห้าง ขายเหล้า-เบียร์ โดยไม่มีใบอนุญาตขาย ในพื้นที่โซนนิ่ง ท้าทายคำสั่ง คสช.ที่ 22/58 จี้ห้างดังเคารพกติกา เลิกวิ่งเต้น
    2017-11-24 11:46
  • Hfocus -วันที่ 10 ก.ค. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาได้จัดเสวนาเรื่อง "สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2555 หรือ กอช. เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้มา 2 ปีแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกที่ 3 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งมีหลักการเดียวกับ กอช. แทน 
    2013-07-10 19:10