ตำรายาสมุนไพร

 • จากกรณีที่เคยมีการเผยแพร่สูตรสมุนไพรไทย “กระเทียมผสมมะนาว” อ้างว่าเป็นสูตรยาเทวดาสามารถใช้รักษาได้สารพัดโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคเกาต์ได้ พร้อมระบุขั้นตอนการทำ และวิธีการประทาน ทำให้ประชาชนแชร์ข้อมูลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลจากรายงานการศึกษาวิจัยต่าง ๆ และให้ข้อสรุปว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความเท็จเป็นส่วนใหญ่ และไม่ควรแชร์ต่อ ซึ่งมีข้อมูลสรุปดังนี้
  2021-10-21 17:42
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำ สมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ บัวบก, พรมมิ และ กลีบบัวแดง ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความจำ ป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ 
  2021-09-21 21:14
 • ตามที่การเผยแพร่ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ใน Facebook มีเนื้อหาอ้างว่า นักษาชาวอินเดีย มหาวิทยาลัยพอนดิเชอร์รี่ค้นพบยาสามัญประจำบ้านได้รับการอนุมัติจาก องค์กรอนามัยโลก (WHO) ช่วยต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า สรรพคุณที่กล่าวอ้างมีเนื้อหาที่เป็นเท็จ
  2021-07-27 13:36
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพร รวมทั้งสิ้น 62 ตำรายา ทั้งหมดเป็นยาสมุนไพรที่ใช้มากในประเทศไทย เช่น ขมิ้นชันและยาแคปซูลขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจรและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียงและสารสกัดเถาวัลย์เปรียงแห้ง ชาชงชุมเห็ดเทศ เพื่อใช้เป็นตำรายาอ้างอิงทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตำรับยา และการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากลทั้งการผลิตยาเพื่อใช้ในประเทศและเพิ่มมูลค่าการส่งออก
  2017-02-06 15:28