ถ่ายโอนสถานีอนามัย

  • การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมรับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฉบับที่ 3 จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อวันที่14 ม.ค.พบว่า การถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพให้ อปท.ทั่วประเทศยังล่าช้ามาก
    2013-01-15 10:40
  •   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ ศึกษารูปธรรมพัฒนาการงานด้านสาธารณสุขหลังการถ่ายโอนสถานีอนามัย สู่องค์กรปกครองส่วนถิ่น (อปท.) ตามแผนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ โดยหยิบยกกรณีการถ่ายโอน สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็งอ.สันทราย  สอ.สุเทพ อ.เมือง และโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ เป็นโมเดลการศึกษาในการทำงานเชิงรุกหลังตอบโจทย์ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี
    2012-10-08 14:52
  • นักวิจัยสรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย พบเป็นทิศทางที่ดี แต่ติดปัญหาไม่มีคนทำงานแนะเตรียมความพร้อมให้ความรู้ท้องถิ่น-คนทำงานก่อนถ่ายโอนรอบ 2 ด้าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมรับการถ่ายโอน เตรียมงบให้ปีแรก 2 ล้าน
    2012-06-25 13:10

Pages