ทนงศักดิ์ ทวีทอง

  • กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเคลื่อนเพิ่มค่าตอบแทนเต็มเพดาน กำนัน 1.5 หมื่น ผญบ. 1.3 หมื่น ด้าน ก.ก.ถ.ชงแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมสำหรับ 8 อาสาสมัครในชุมชน รวม อสม. และ care giver ด้วย
    2019-08-11 09:12
  • คมชัดลึก - ในที่สุดโรงพยาบาล อบจ.สุราษฎร์ธานี ก็เปิดให้บริการชาวสุราษฎร์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งความเป็นมาโรงพยาบาลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสภา อบจ.สุราษฎร์ธานี มีมติผ่านโครงการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมวงเงิน 48,000,000 บาท ไปจัดซื้ออาคารโรงพยาบาลบ้านดอนที่ปิดกิจการนานหลายปี เพื่อซ่อมให้เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข บำบัดรักษาดูแลผู้ป่วยสูงอายุและขยายเป็นโรงพยาบาล อบจ.สุราษฎร์ธานี สมัยที่นายธานี เทือกสุบรรณ เป็นนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี โดยวัตถุประสงค์การจัดซื้อโรงพยาบาลบ้านดอนก็เพื่อทำเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข บำบัดรักษาดูแลผู้ป่วยสูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้
    2014-01-02 15:03