ทันตกรรม

 • ทันตแพทยสภา มีมติสนับสนุน ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิประโยชน์ทันตกรรม 3 กองทุน หนุน สปส.ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ช่วยผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทันตกรรมเท่าเทียมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/สวัสดิการข้าราชการ หลังพบด้อยสุด แถมต้องสำรองจ่ายก่อน จนเป็นอุปสรรครับการรักษา
  2016-04-22 13:24
 • กรมอนามัย เตือนผู้ที่นิยมจัดฟันเถื่อนกับผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ หรือคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐาน มีโอกาสติดเชื้อในช่องปากสูง และเสี่ยงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ พร้อมแนะวิธีดูแลความสะอาดฟันและเครื่องมือจัดฟันที่ถูกวิธี
  2016-03-26 20:16
 • “หมอเจตน์” เผย สนช.ผ่านความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพทันตกรรม แล้ว ยืนเนื้อหากฎหมายตามที่ กมธ.สาธารณสุข นำเสนอ หมอฟันเก่าที่มีใบประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ไม่ต้องต่ออายุทุก 5 ปี บังคับเฉพาะหมอฟันจบใหม่ พร้อมกำหนดเพดานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 4,000 บาท แต่เก็บจริงอยู่ที่ 1,500 บาท หลังจากนี้รอประกาศราชกิจจานุเบกษา 180 วัน มีผลบังคับใช้ พร้อมระบุความคืบหน้าแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ล่าสุดแพทยสภาเสนอ สธ.แล้ว แถมเพิ่มเนื้อหาคุ้มครองถึงนักศึกแพทย์ไม่ต้องต่อใบอายุใบประกอบวิชาชีพฯ  
  2016-03-24 17:00
 • กมธ.สาธารณสุข สนช. เคาะ ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพหมอฟันทุก 5 ปี ไม่มีผลย้อนหลัง กำหนดบังคับเฉพาะหมอฟันจบใหม่ แต่ไม่ต้องสอบใบอนุญาตใหม่ เพียงแสดงหลักฐานการศึกษาและอบรมวิชาชีพแทนตามหลักเกณฑ์และระเบียบทันตแพทยสภากำหนด เนื้อหาตามร่างเดิม พร้อมเดินหน้าพิจารณาอัตราจัดเก็บค่าธรรมต่อใบอนุญาต จากที่เบื้องต้นเสนอเพดาน 4,000 บาท เรียกทันตแพทยสภาแจงเหตุผลและวิธีคิดเพิ่ม   
  2016-03-13 12:54
 • ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการแชร์บทความเกี่ยวกับโทษของการรักษาคลองรากฟันอยู่เป็นระยะ โดยบทความต่างๆ มักเน้นถึงผลเสียของการรักษาคลองรากฟันอันนำไปสู่การเกิดโรคร้าย หรือโรคทางระบบที่ไม่ทราบสาเหตุ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง โดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟันมากยิ่งขึ้น
  2016-03-04 14:03
 • กมธ.สาธารณสุข สนช. เตรียมเคาะ “ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพหมอฟัน” สัปดาห์หน้า หลังรับฟังความเห็นรอบด้าน ทั้งกลุ่มสนับสนุนและคัดค้าน เผยมี 2 แนวทาง คือ ให้หมอฟันที่ได้รับใบอนุญาตต่ออายุ หรือให้ต่ออายุเฉพาะหมอฟันใหม่ที่สอบใบอนุญาติ โดย กม.ไม่มีผลย้อนหลัง ด้าน นายกทันตแพทยสภา เผย ทันตแพทยสภาเตรียมพร้อมดำเนินการตาม ไม่ว่าผลพิจารณาออกมาอย่างไร  
  2016-03-01 16:55
 • เว็บไซต์แนวหน้า : เครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนยื่น สนช.ค้าน ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม ชี้การต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี ลิดรอนสิทธิทันตแพทย์ แจงการจะเข้าสู่อาชีพนี้ต้องผ่านอบรมศึกษานาน และมีการประเมินผลการศึกษาที่ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ จึงทำให้มีมาตรฐานอยู่แล้ว ระบุหากต่อใบอนุญาตการลาไปอบรม กระทบปัญหาขาดแคลนหมอฟันอีก
  2016-02-24 17:11
 • นสพ.เดลินิวส์ : บอร์ด สปส.เคาะแล้ว ผู้ประกันตนเบิกค่าทำฟันครั้งเดียว 600 บาทต่อปี หรือจะเบิกมากกว่า 2 ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 600 บาทต่อปี จากเดิมเบิกได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 300 บาท รวม 2 ครั้งไม่เกิน 600 บาท แจงปรับวิธีการเบิกครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกันตนเบิกจ่ายได้ยืดหยุ่นมากขึ้น
  2016-02-17 16:35
 • นสพ.แนวหน้า : ‘ทพ.พิทักษ์’ ที่ปรึกษาประธานบริหาร รพ.วิชัยยุทธ พร้อมสมาชิกทันตแพทย์ ยื่นหนังสือถึง ‘นพ.เจตน์’ ค้าน ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมฉบับใหม่ ที่ระบุต่อใบอนุญาตทันตแพทย์ทุก 5 ปี ชี้เป็นการลิดรอนสิทธิการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่มีอยู่ก่อนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
  2016-02-16 18:09
 • ปธ.กมธ.สาธารณสุข สนช.ระบุต้องวางตัวเป็นกลาง งดออกความเห็น “ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม” ขอรับฟังความเห็นจากฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านก่อน ย้ำต้องพิจารณาอย่างรอบด้านและยึดประโยชน์ประชาชน ส่วนการแก้ไขต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ยังไม่ส่งเข้า ครม.
  2016-02-13 17:41
 • ทันตแพทยสภา เผยความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม สนช.รับหลักการวาระแรกพร้อมตั้ง กมธ.พิจารณาแล้ว ยืนยันทันตแพทยสภาไม่ได้เริ่มต้น แต่มาจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุให้มีการคุ้มครองประชาชนในเรื่องนี้ พร้อมเตรียมแจงรายละเอียดแก้ พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมผ่านเว็บไซต์ 16-17 ก.พ. นี้ ปัดตอบความเห็น การแก้หลักเกณฑ์ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ระบุเป็นมติเดิมทันตแพทยสภา ปี 53
  2016-02-13 12:50
 • “ทพ.ไพศาล” หัวหน้าทีม “Well Mixed Team” ขอบคุณสมาชิกทันตแพทยสภา หลังได้รับเลือกตั้งเกือบยกทีม ระบุเพราะนโยบายชัดเจน พร้อมประกาศเดินหน้าตามที่หาเสียงไว้ ทั้งยกระดับมาตรฐานคลินิกทันตกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม
  2016-02-12 11:53

Pages