ทันตกรรม

 • แม้เรื่องทันตกรรมหรือ "ฟัน" จะดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในระบบสาธารณสุขของไทย แต่กลับส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ คุณรู้หรือไม่ว่าปัญหาสุขภาพปากและฟันอาจนำไปสู่โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด และโรคร้ายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อเรื่องภาวะโภชนาการ การเคี้ยวอาหาร การรับรสชาติ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโต ฯลฯ เหตุนี้ เรื่องของฟันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เริ่มตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ อย่างฟันผุ ไปจนถึงปัญหาใหญ่ๆ จากการสูญเสียฟัน รวมทั้งการปล่อยให้ปากและฟันมีปัญหาซึ่งอาจทำให้เชื้อโรคลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้
  2014-06-08 18:06
 • กรมอนามัย ขยายพื้นที่การดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์โดยในปีนี้เริ่มที่จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดแรก โดยมีเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาในจังหวัดตรัง จำนวน 80,000 คน ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ตั้งแต่เทอมแรก เล็งขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  2014-05-30 12:05
 • กระทรวงสาธารณสุข วางระบบการจัดบริการด้านทันตกรรมและโรคในช่องปากในปี 2557 - 2560 เน้นหนัก 4 กลุ่ม เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากป้องกันโรคมากขึ้น พร้อมจัดบริการใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุเร็วขึ้น ไม่ถึง 6 เดือน
  2014-05-17 11:02
 • วัยทำงานพบป่วยโรคปริทันต์อักเสบมากขึ้น ชี้แปรงฟันปกติไม่เพียงพอ แนะแปรงซอกฟันทำความสะอาด ช่วยลดคราบจุลินทรีย์ ฟันสะอาดกว่าแปรงปกติ 20% ป้องกันการเกิดโรคปริทันต์ได้
  2014-05-12 16:11
 • กรมอนามัย เผยผู้ป่วย 8 โรค ได้แก่ โรคเกล็ดเลือดต่ำ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหอบหืด โรคลมชัก ผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและผู้ที่มีประวัติแพ้ยา ต้องแจ้งทันตแพทย์ก่อนทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการทำฟันหรือขูดหินปูน
  2014-04-09 21:15
 • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ นายสุรชัย เบ้าจรรยา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ Caries Control throughout life in Asia เรื่องการกำหนดแนวทางในการลดปัญหาฟันผุของประเทศในภูมิภาคพื้นเอเชีย โดยมีผู้แทนจาก 18 ประเทศ ในทวีปเอเชีย ประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย เนปาล ฮ่องกง ไต้หวัน ภูฏาน บรูไน และประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อลดปัญหาฟันผุของประชากรภายในประเทศต่อไป
  2013-12-05 11:40
 • คนไทยเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพต่ำกว่า 10% กรมอนามัยจัดประชุม พร้อมส่งทันตบุคลากรกว่า 200 คนทั่วประเทศ เร่งแก้ปัญหาทั้ง 12 เขตบริการ
  2013-12-03 18:59
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์จับมือเครือข่ายจัดประชุมวิชาการการเตรียมความพร้อมด้านทันตกรรมของไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ 24-25 ต.ค.นี้ กระตุ้นวงการทันตแพทย์ไทยรับมือกับการดูแลผู้สูงอายุ ชี้ไทยใช้เวลาเพียง 20 ปี กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้เวลา 70-100 ปี กว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ไทยมีเวลาเตรียมพร้อมไม่ทัน
  2013-10-20 18:13

Pages