ทันตกรรม

 • นายกทันตแพทยสภาเตรียมยื่นข้อเสนอต่อ รมว.แรงงาน หากไม่มีการยกเลิกเงื่อนไขเบิกจ่ายค่าทำฟัน 900 บาทเพื่อปลดภาระผู้ประกันตนไม่ให้ต้องร่วมจ่าย ชี้แบบเดิมเหมาเบ็ดเสร็จดีกว่า  
  2016-09-07 21:53
 • บุกจับช่างทำฟันปลอมเถื่อน 2 ร้าน “ปูทำฟัน” และ “พีพี เด็นทัล แลป” บนห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านงามวงศ์วาน ร้านแรกทำมานานกว่า 10 ปี ร้านที่สองทำมา 2 เดือน แต่จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ลงโทษร้านละ 2 กระทง จำคุกรวม 6 ปี ปรับไม่เกิน 90,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ย้ำการใส่ฟันปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานมีอันตรายเป็นมะเร็งได้ ขอให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแส
  2016-09-01 18:18
 • เครือข่ายฟ.ฟัน จี้ประกันสังคมเร่งแก้ปัญหาขั้นตอนเบิกจ่ายทำฟัน หวั่นขยายวงเงิน 900 บาท และทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ได้ประโยชน์จริง เหตุมีขั้นตอนเบิกจ่ายและข้อจำกัดยุ่งยาก สร้างปัญหาซ้ำให้ผู้ประกันตน ชี้ในอนาคตการให้บริการ การเบิกจ่ายควรเท่าเทียมกับบัตรทอง
  2016-08-27 12:19
 • อุปนายกทันตแพทยสภา ชี้ปัญหาขยายวงเงินเบิกทำฟัน 900 บาทของประกันสังคม สร้างภาระให้ผู้ประกันตนต้องร่วมจ่ายเพิ่ม ไม่ได้ดีจริงอย่างที่คิด
  2016-08-23 14:02
 • บอร์ดประกันสังคมปรับเกณฑ์จ่ายค่าทำฟัน จาก 600 บาท/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/ปี เริ่ม 12 ส.ค.นี้ พร้อมเปิดนำร่องใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายใน กทม.และอีก 18 จังหวัด คาดเริ่มได้ตั้งแต่ 29 ส.ค. และขยายสิทธิผู้ประกันตนทุพพลภาพ ก่อน 31 มี.ค.38 ได้รับสิทธิกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิต ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.58
  2016-08-11 19:53
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งทีมนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ ลงตรวจสอบคลินิกฟอกสีฟันของดารา ที่ย่านสยามสแควร์ ซอย 5 กทม. เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ชี้ประชาชน ดารามีสิทธิ์ขออนุญาตเป็นเจ้าของคลินิกได้ แต่ผู้ดำเนินการให้บริการจะต้องเป็นทันตแพทย์เท่านั้น หากไม่มีจะเข้าข่ายคลินิกเถื่อน ทันตแพทย์เถื่อน มีโทษจำคุก 3 ปี และปรับ 30,000 - 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ชี้การฟอกฟันจะต้องทำโดยทันตแพทย์เท่านั้น เนื่องจากการฟอกฟันขาวหากทำไม่ถูกต้อง สารเคมีจะทำลายเนื้อฟัน เสียวฟัน เหงือกเป็นแผลได้
  2016-08-10 13:03
 • อาจารย์คณะทันตแพทย์จุฬาฯ ย้ำ การฟอกสีฟันเป็นขั้นตอนที่มีอันตราย อาจทำให้เนื้อเยื่ออ่อนระคายเคือง ต้องดำเนินการโดยทันตแพทย์ที่มีทักษะเท่านั้น 
  2016-08-08 14:32
 • นายกทันตแพทยสภา เตือนประชาชนอย่าใช้บริการในร้านฟอกสีฟันที่มีข่าว 2 นักแสดงชายเปิดตัวธุรกิจไปเมื่อเร็วๆ นี้ เพราะเป็นร้านหมอเถื่อนเปิดบริการอย่างผิดกฎหมาย อาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย
  2016-08-08 10:27
 • บุกจับหมอฟันเถื่อนในคลินิกทันตกรรม ถ.แจ้งวัฒนะ ย่านบางเขน กทม. ขณะกำลังเรียนทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเอกชน 8 ปี ยังไม่จบ แต่แสดงตัวเป็นทันตแพทย์ขูดหินปูน ในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ และ มีพฤติกรรมตระเวนจัดฟัน ขุดหินปูน ถอนฟันอีกหลายคลินิก ดำเนินคดีทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และทันตแพทย์จริงที่เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลในข้อหาปล่อยผู้อื่นที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มาดำเนินการ พร้อมทั้งสั่งปิดคลินิกเป็นเวลา 30 วัน ระบุขณะนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานพยาบาล หมอ ทันตแพทย์จริงที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทันตแพทยสภา และแพทยสภา
  2016-07-09 16:27
 • กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนปฎิบัติการแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2558-2561 ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 14 มิ.ย.59 เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปากครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 50 หรือประมาณ 5.8 ล้านคน ภายในปี 2561 จากร้อยละ 34 ในปี 2555 และอย่างน้อย 1 จังหวัดทุกเขตสุขภาพ มีการพัฒนารูปแบบเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เช่น ฟันผุ แผล/มะเร็งในช่องปาก สภาวะน้ำลายแห้ง ฟันสึก โรคปริทันต์
  2016-06-19 16:16
 • มติ ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 ตามที่ สธ.เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนปฏิบัติการฯ ไปเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  2016-06-19 12:58
 • กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มค่ารักษาทางทันตกรรม ระบุเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน หวังช่วยให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการและบุคคลในครอบครัวเข้าถึงการรับบริการมากขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป คาดจะใช้งบเพิ่มขึ้นปีละ 410 ล้านบาท ขณะที่ปี 58 ใช้งบด้านทันตกรรม 1,170 ล้านบาท รวมเป็นเงินเฉพาะทันตกรรมประมาณปีละ 1,580 ล้านบาท
  2016-06-17 21:40

Pages