ทันตแพทยสภา

 • กมธ.สาธารณสุข สนช. เตรียมเคาะ “ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพหมอฟัน” สัปดาห์หน้า หลังรับฟังความเห็นรอบด้าน ทั้งกลุ่มสนับสนุนและคัดค้าน เผยมี 2 แนวทาง คือ ให้หมอฟันที่ได้รับใบอนุญาตต่ออายุ หรือให้ต่ออายุเฉพาะหมอฟันใหม่ที่สอบใบอนุญาติ โดย กม.ไม่มีผลย้อนหลัง ด้าน นายกทันตแพทยสภา เผย ทันตแพทยสภาเตรียมพร้อมดำเนินการตาม ไม่ว่าผลพิจารณาออกมาอย่างไร  
  2016-03-01 16:55
 • ที่ประชุมทันตแพทยสภา วาระที่ 8 มีมติเอกฉันท์ให้ “ทพ.ไพศาล กังวลกิจ” เป็นนายกทันตแพทยสภา เลือก ทพ.ศิริชัย และ ทพ.ธงชัย ดำรงตำแหน่งอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 และ 2 พร้อมแต่งตั้ง ทพ.อรรถพร เป็นเลขาธิการฯ ทพ.นฤมนัส เป็นรองเลขาธิการฯ และ ทพญ.แพร เป็นประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา ประกาศนโยบายเร่งผลักดัน 3 ประการ หนุนวิชาชีพทันตแพทยสภาก้าวหน้า 
  2016-03-01 15:20
 • เว็บไซต์แนวหน้า : เครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนยื่น สนช.ค้าน ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม ชี้การต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี ลิดรอนสิทธิทันตแพทย์ แจงการจะเข้าสู่อาชีพนี้ต้องผ่านอบรมศึกษานาน และมีการประเมินผลการศึกษาที่ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ จึงทำให้มีมาตรฐานอยู่แล้ว ระบุหากต่อใบอนุญาตการลาไปอบรม กระทบปัญหาขาดแคลนหมอฟันอีก
  2016-02-24 17:11
 • ปธ.กมธ.สาธารณสุข สนช.ระบุต้องวางตัวเป็นกลาง งดออกความเห็น “ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม” ขอรับฟังความเห็นจากฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านก่อน ย้ำต้องพิจารณาอย่างรอบด้านและยึดประโยชน์ประชาชน ส่วนการแก้ไขต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ยังไม่ส่งเข้า ครม.
  2016-02-13 17:41
 • ทันตแพทยสภา เผยความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม สนช.รับหลักการวาระแรกพร้อมตั้ง กมธ.พิจารณาแล้ว ยืนยันทันตแพทยสภาไม่ได้เริ่มต้น แต่มาจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุให้มีการคุ้มครองประชาชนในเรื่องนี้ พร้อมเตรียมแจงรายละเอียดแก้ พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมผ่านเว็บไซต์ 16-17 ก.พ. นี้ ปัดตอบความเห็น การแก้หลักเกณฑ์ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ระบุเป็นมติเดิมทันตแพทยสภา ปี 53
  2016-02-13 12:50
 • “ทพ.ไพศาล” หัวหน้าทีม “Well Mixed Team” ขอบคุณสมาชิกทันตแพทยสภา หลังได้รับเลือกตั้งเกือบยกทีม ระบุเพราะนโยบายชัดเจน พร้อมประกาศเดินหน้าตามที่หาเสียงไว้ ทั้งยกระดับมาตรฐานคลินิกทันตกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม
  2016-02-12 11:53
 • ผลเลือกตั้ง “กก.ทันตแพทยสภา” ผู้สมัคร  Well Mixed Team ได้รับเลือกเกือบยกทีม 18 คน จากผู้สมัคร 20 คน ส่วนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งยังน้อย เพียงร้อยละ 22.07 ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ส่วนบัตรเสียร้อยละ 3.47 เปิดข้อมูลผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 30-40 ปีปลายๆ ส่วนสมาชิกใหม่ใช้สิทธิน้อย เหตุไม่เห็นความสำคัญ ผลกระทบบทบาททันตแพทยสภาต่อวิชาชีพ เตรียมนำผลเลือกตั้งเสนอ คกก.ทันตแพทยสภาเพื่อรับรอง คาด คกก.ทันตแพทยสภาชุดใหม่ เริ่มปฏิบัติงาน เม.ย. นี้
  2016-02-09 15:12
 • ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม ก่อนเสนอ สนช.พิจารณาต่อไป สาระสำคัญ เช่น อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่เกิน 5 ปี ค่าต่อใบอนุญาตฉบับละ 4,000 บาท
  2016-01-22 12:40
 • ทันตแพทยสภา มอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นครั้งแรก คัดเลือกทันตแพทย์ผลงานดีเด่น 4 ประเภท ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริการทันตกรรม ด้านทันตสาธารณสุข และทันตแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ชี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจคนทำงาน ส่งเสริมจรรยาบรรวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างเพื่อน-รุ่นน้องร่วมวิชาชีพ
  2016-01-22 10:37
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคลินิกเชี่ยวชาญทางทันตกรรมทุกภาค ดูแลผู้ที่มีปัญหาฟันซับซ้อนใน 4 กลุ่มโรค พร้อมร่วมทันตแพทยสภา พัฒนา “คลินิกทันตกรรมคุณภาพ” ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพละ 2 แห่ง มอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นที่ทำงานเพื่อสังคมจนเป็นที่ยอมรับ 4 สาขา
  2016-01-15 14:32
 • ทันตแพทยสภา ประกาศรางวัล 4 ทัตนแพทย์ดีเด่น วาระที่ 7 จัดพิธีรับมอบรางวัลจาก ปลัด สธ. 15 ม.ค. นี้ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ์ทันตแพทย์ มุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละทำงาน ดีเด่นด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างทันตแพทย์ทั่วไป พร้อมมอบมอบเกียรติบัตร 23 รพ.ผ่านการรับรองโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ และผู้ชนะรางวัลประกวดคลิป เรื่อง “ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน”
  2016-01-15 10:00
 • ทีมทันตแพทยก้าวหน้า เน้นหาเสียง ทพ.สังกัด สธ. เพื่อทำหน้าที่ตัวแทนทันตแพทย์สังกัด สธ. เพิ่มสัดส่วน กก.จาก สธ. ชูสโลแกน “รักคน สธ. เลือกคน สธ. เพื่อวงการ สธ.” พร้อมผลักดัน 4 นโยบายเลือกตั้ง ทั้งคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยลดขัดแย้ง เชื่อมสามัคคีทันตแพทย์ และผลักดันความก้าวหน้าวิชาชีพ
  2016-01-07 15:14

Pages