ทัฬห ปึงเจริญกุล

  • เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ : เอกชนติงผลศึกษาปัญญาภิวัฒน์หนุน TPP ไม่รอบด้าน-หวั่นคุ้มครองข้อมูลยากระทบงบประมาณสาธารณสุขเพิ่มขึ้น-ผู้ป่วยต้องจ่ายค่ารักษาสูงขึ้น 10 เท่า
    2016-02-04 17:53
  • ประเด็นร้อนร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (เอฟทีเอไทย-อียู) ถึงแม้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเห็นว่า การเจรจาครั้งนี้ฝ่ายไทยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในหลายๆด้าน "คม ชัด ลึก" จัดเสวนาเรื่อง "ติดกรอบเอฟทีเอ ..ติดกับอียู ?
    2013-01-31 16:22