ทารกในครรภ์

  • อาจารย์จุฬาฯ เผยพาราควอตซึมผ่านผิวหนังได้ หนำซ้ำยังเกาะตัวในดินนาน 20 ปี เป็นตะกอนในน้ำ พบได้ในแหล่งน้ำร่วมน้ำดื่ม พร้อมเปิดผลศึกษาสัตว์ทดลองสัมผัสพาราควอต ทำให้ลูกในครรภ์โตออกมามีปัญหาในสมองส่วนกลางและกระทบกับการควบคุมและขยับเขยื้อนร่างกาย
    2019-09-23 19:44