ทุนการศึกษา

 • นายกรัฐมนตรีอังกฤษ มีแผนมอบทุนการศึกษา “ให้เปล่า” กับนักศึกษาพยาบาล อย่างน้อย 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 1.98 แสนบาท) ต่อคนต่อปี และหากเป็นสาขาที่รัฐบาลต้องการ เช่น ด้านจิตเวช อาจได้เงินเพิ่มอีก 3,000 ปอนด์ (ประมาณ 1.19 แสนบาท) ต่อคนต่อปี มีครอบครัว หรือเพิ่งแต่งงาน ก็จะได้ทุนสมทบอีกกว่า 1,000 ปอนด์ (3.9 หมื่นบาท) ต่อปี และหากอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนพยาบาลเป็นพิเศษ ก็จะมีทุนการศึกษาสมทบเพิ่มอีก
  2019-12-20 11:17
 • ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทยเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ทุนละ 150,000 บาท จำนวน 5 ทุน คุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาจาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก 2.มีความสนใจ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ และแรงงานต่างด้าว
  2013-11-18 20:10
 • ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทยเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ทุนละ 150,000 บาท จำนวน 5 ทุน
  2013-11-01 09:34
 • มติชน - นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งการพระราชสมภพ สมเด็จพระ มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย" สธ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มอบทุนให้กับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย จำนวน 6 ทุน ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเวลา 1 ปี ก่อนกลับไปพัฒนางานด้านสาธารณสุข ในประเทศ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 โดยบุคลากรสาธารณสุขที่จบด
  2013-10-31 07:14