ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์

  • นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากบุคลากร ร.พ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ ว่ามีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบกับยังร้องเรียนว่ามีการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งบุคลากรที่มาร้องเรียนได้หอบเอกสารมาให้กระทรวงพิจารณา แต่เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงมอบหมายให้ปลัด สธ.ไปดำเนินการ และสัปดาห์หน้าจะสอบถามถึงความคืบหน้า ว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วหรือไม่ ผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการช่วยคนผิด หากทำผิดต้องได้รับโทษตามระเบียบราชการแน่นอน
    2013-11-17 09:08
  • Hfocus—ดูเหมือนว่า ในยุคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ จะมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขชายแดนได้อย่างเข้มข้นกว่าสมัยอื่นๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการสนับสนุนจากรัฐบาล ที่เล็งเห็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 เป็นเรื่องเร่งด่วน  
    2013-09-04 13:30
  • แม้จะมีเสียงคัดค้านจากบรรดาเอ็นจีโอ และเครือข่ายแพทย์ชนบทอยู่บ้าง ด้วยเหตุผลเรื่องการแย่งแพทย์ หรือทำให้ชนบทขาดแคลนแพทย์ในการรักษาคนไทย แต่โครงการ "เมดิคัลฮับ" ก็ยังคงเป็นโครงการที่รัฐบาลดันสุดตัวต่อไป
    2013-09-02 10:52