ธนาคารกรุงไทย

 • รพ.สมุทรปราการ จับมือธนาคารกรุงไทย ยกระดับคุณภาพบริการด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจร ก้าวสู่ “สมาร์ท ฮอสปิทัล” เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทั่วถึง เท่าเทียม ไร้รอยต่อ ช่วยลดแออัด และลดรอคอย
  2020-02-13 21:01
 • กรมบัญชีกลางทำหนังสือถึงหน่วยงานราชการ รพ.รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แจงแนวปฏิบัติใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก เริ่ม 4 พ.ค.61 นี้
  2018-03-21 12:59
 • กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประชาชนในการพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงแทนรูปแบบเดิม สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งทั่วประเทศได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
  2018-03-20 09:18
 • กรมบัญชีกลางทำหนังสือถึง รพ.ร่วมมือ ธ.กรุงไทย เร่งติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อปรับระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกสิทธิข้าราชการรองรับบัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  2018-03-17 11:26
 • กรมบัญชีกลางลงนามธนาคารกรุงไทยเดินหน้าบัตรสวัสดิการข้าราชการ ปรับระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก มาใช้บัตรประชาชนทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ที่ธนาคารจะติดตั้ง 5.6 พันเครื่องที่ รพ.รัฐและเอกชนกว่า 1,300 แห่ง เพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สะดวก รวดเร็ว ลดเอกสารการเงิน สามารถเรียกดูรูปถ่ายและเชื่อมต่อข้อมูลกรมการปกครอง พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้สิทธิได้ทันที เ
  2018-03-13 15:25
 • กรมควบคุมโรค ร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนากรมควบคุมโรคสู่สังคมไร้เงินสด นำร่องที่สถาบันบำราศนราดูรเป็นแห่งแรก จ่ายค่ายา ค่ารักษา ค่าอาหาร ค่าสินค้า ผ่านเครื่องรูดบัตร EDC และ QR Code
  2017-12-24 10:17
 • “อภิศักดิ์” สั่งกรมบัญชีกลางจับมือแบงก์กรุงไทยออกบัตรรักษาพยาบาลให้ข้าราชการ และบุคคลในครอบครัว 4.6 ล้านคน นำไปใช้แสดงสิทธิ์ขอรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลหวังอุดการรั่วไหล หลังยอดเบิกจ่ายพุ่งจากวงเงิน 60,000 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 71,000 ล้านบาท มั่นใจเดือน ต.ค.นี้เสร็จแน่นอน
  2017-02-11 14:12
 • นางดุษฎี อัมรานุรักษ์ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศของ สปส.ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือกับผู้แทนธนาคารกรุงไทย และกรมการจัดหางาน (กกจ.) ซึ่งผู้แทนธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าต้องการรายชื่อธนาคารในประเทศต่างๆ เช่น เกาหลีใต้ อิสราเอล ฯลฯ เพราะแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ มักจะไปเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงินกลับมายังประเทศไทย เพื่อที่ธนาคารกรุงไทยจะได้ประสานไปยังธนาคารในต่างประเทศเหล่านี้และจะได้ทราบถึงข้อมูลค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปิดบัญชี ค่าโอนเงินมายังประเทศไทย เพื่อผ่อนชำระหนี้เงินกู้โครงการ หลังจาก
  2013-09-03 10:32
 • ธนาคารกรุงไทยจับมือสำนักงานประกันสังคม สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการให้บริการ รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 ผ่านสาขาทั่วประเทศ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน เป็นธนาคารแรก เริ่มให้บริการ 2 กันยายนนี้ และเตรียมขยายการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในปีหน้า
  2013-08-29 10:35
 • กรุงไทยเปิดให้สินเชื่อกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้เป็นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ-ขยายงาน วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง MRR -0.5%  ระยะเวลาผ่อนนาน 10 ปี
  2013-02-22 10:37