ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

  • โพสต์ ทูเดย์  - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปัจจุบันชื่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งมิได้ตั้งต้นด้วยตัว ส. เหมือนองค์กรตระกูล ส.อื่นๆแต่ถือเป็นหนึ่งในองค์กรตระกูล ส.เพราะเกิดจากความคิดและการผลักดันขององค์กรตระกูล ส. คือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. โรงพยาบาลบ้านแพ้วเดิม เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีสถานะเป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ได้ "ออกนอกระบบ" ไปเมื่อปีพ.ศ. 2543 โดย สวรส.สมัยนั้นใช้ "วิกฤตเป็นโอกาส" จากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพ.ศ.
    2013-11-19 12:26
  • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ - เอดีบีระบุชาติสมาชิกอาเซียนจำเป็นต้องชั่งน้ำหนักผลประโยชน์กับต้นทุน ก้าวเข้าสู่การทำข้อตกลงการค้าเสรี ระบุต้องมีการจัดทำเครือข่ายความปลอดภัยรองรับ นายสตีเฟน กรอฟ รองประธานบริหารธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) รับผิดชอบภาคพื้นเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก กล่าวว่า ธนาคารสนับสนุนการทำข้อตกลงการค้าเสรี ลดภาษี และขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างเต็มที่
    2013-09-13 12:07