ธาดา วรรธนปิยกุล

 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เผยผลการเลือกตั้งคณะกรรการชุดใหม่  24 คน  “ธาดา วรรธนปิยกุล” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นสมัยที่ 2 ย้ำพร้อมนำองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย ระบบ 3 C คือ Clear Clean Correct ขับเคลื่อนงานสุขภาพและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
  2015-07-01 18:35
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย 721 องค์กร ร่วมมอบรายชื่อ จำนวน 10,964,903 รายชื่อ ให้แก่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ซึ่งเป็นจำนวนรายชื่อ ที่มีประชาชนชาวไทย ทุกเพศ ทุกกลุ่มวัย และหลากหลายอาชีพ ทั้งผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของการสูบบุหรี่
  2015-06-03 15:49
 • “เครือข่ายหมออนามัย” เตรียมเปิด “วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน” ฉบับปฐมฤกษ์ มิ.ย. นี้ เผยเป็นวารสารวิชาการเพื่อหมออนามัยเล่มแรกของประเทศ เน้นนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและนวัตกรรมสุขภาพระดับปฐมภูมิโดยเฉพาะ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ พร้อมตั้งเป้า 3 ปี พัฒนาสู่ระบบ TCI มาตรฐานงานวิชาการของประเทศ  
  2015-05-28 11:19
 • เครือข่ายหมออนามัย ประกาศเดินหน้าปกป้องเด็กไทยห่างไกลบุหรี่ ร่วมงานเสวนาเผยความลับอุตสาหกรรมยาสูบ "บริษัทบุหรี่ทำอะไร เพื่อให้เด็กติดบุหรี่ง่ายขึ้น” จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เผยขณะนี้มีรายชื่อสนับสนุนแล้วกว่า 1 ล้านคน คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย 10 ล้านเสียงก่อนวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมนี้
  2015-05-21 19:52
 • ภาคีเครือข่ายสุขภาพรวมพลัง 721 องค์กร ประกาศล่า 10 ล้านรายชื่อ หนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ วัดใจรัฐบาล สู้อิทธิพล กลเกมนายทุนยาสูบข้ามชาติ
  2015-05-08 13:51
 • เครือข่ายหมออนามัย และชมรมรอง นพ.สสจ. เข้ามอบดอกไม้และพระไพรีพินาศให้กำลังใจ ปลัดสธ.ให้แคล้วคลาดจากศัตรูที่คิดร้าย พร้อมหนุนเขตสุขภาพ จี้กลุ่มเรียกร้องหยุดสร้างความแตกแยก ด้าน นพ.ณรงค์ ลั่นเดินหน้าต่อ ไม่เสียใจสิ่งที่ทำ แม้มีบางกลุ่มไม่เห็นด้วย ก็เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ แจงหลังเดินสายตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ พบปัญหา รพ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน ถูกสปสช.เรียกเงินคืน รพ.เชียงคำ พะเยา ได้รับเงินจัดสรรล่วงหน้า ดูจากผลงานควรจะได้รับเพิ่ม ก็ถูกเรียกคืน รพ.น่าน ผ่าตัดนิ่วได้มาก แต่ก็ยังไม่ได้เงิน เพราะระเบียบจัดสรรเงินยังไม่ออก
  2015-01-29 21:18
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย จัดประชาพิจารณ์ ระดมความคิดเห็นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มุ่งประเด็น “ทศวรรษการพัฒนารพ.สต.เพื่อประชาชน” สร้างการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในระบบริการปฐมภูมิ ร่วมชี้ทางออกนำสู่การปรับปรุงมาตรฐาน ที่เน้น เข้าถึง- เข้าใจ -รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
  2014-12-23 16:50
 • เครือข่ายหมออนามัยเสนอแนวทางพัฒนาปฐมภูมิ นำงบ PP ไว้ที่ DHS และโอนตรงที่พื้นที่ผ่านสสอ.ดีกว่าผ่านโรงพยาบาล เพราะรพ.สต.อยู่ใต้สังกัดสสอ. เสนอสปสช.และสธ.ลดบันทึกรายงานข้อมูลซ้ำซ้อน ลดแฟ้มข้อมูลเท่าที่จำเป็น ใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องคืนข้อมูลให้ชุมชนรับทราบด้วย สร้างแรงจูงใจทำงานในพื้นที่ ทั้งความก้าวหน้า เลื่อนระดับ และอัตราเงินเดือน ส่วนการทำงานกับอปท. ให้มีเวทีประชาคมเพื่อเลือกกรรมการกองทุนตำบล และออกระเบียบการใช้เงินให้ชัดเจน
  2014-07-29 19:51

Pages