ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

 • รมช.ศึกษาธิการเผยผลประชุมโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม มีมติให้ผลิตแพทย์ปีละ 3,000 คนใน 10 ปี ลดการกระจุกตัวของแพทย์ในเมืองใหญ่ พร้อมชงเพิ่มค่าปรับกรณีที่แพทย์เรียนจบแล้วผิดสัญญาไม่ทำงาน รพ.รัฐเพื่อใช้ทุนเป็น 5 ล้านบาท
  2018-06-28 10:16
 • กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือยุติวัณโรคและวัณโรคดื้อยาประเทศไทย จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วย อบรมบุคลากร จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการวัณโรคระดับนานาชาติ พัฒนาเครือข่ายบริการในโรงพยาบาลและชุมชนและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
  2018-05-11 15:02
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 459 แห่งใน 27 จังหวัด เพื่อปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญในปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  2017-03-10 11:22
 • เว็บไซต์สยามรัฐ : ปลัดศึกษาธิการ ดันครูเอกชนได้สิทธิ์ 3 0บาทรักษาทุกโรคด้วย ชี้เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกคน แม้จะยังใช้สวัสดิการจากกองทุนครูเอกชนฯ อยู่ตาม พร้อมเชิญ สปสช.และประกันสังคม หารือ
  2017-03-10 07:27
 • กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตบุคลากร ขับเคลื่อนนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ชี้ต้องเร่งรัดให้สำเร็จ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำการจัดบริการให้ประชาชน โดยกระจายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลประชาชนถึงระดับตำบล มั่นใจว่าอีก 10 ปี คนไทยจะมีทีมหมอครอบครัวจำนวน 6,500 ทีม ดูแลอย่างทั่วถึง
  2016-11-03 15:15
 • , , , , , ,
  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  สถาบันทางการแพทย์และสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ ในภาพรวมของประเทศ ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
  2016-03-06 20:06