ธีระ วรธนารัตน์

 • ปีหน้าปีอะไร...ปีหนู ปีที่ผ่านมาปีอะไร...ปี "กัญ" ปุุจฉาวิสัชนาข้างต้นเป็นการสนทนาระหว่างแฮรี่และผองเพื่อนชาวฮอกวอร์ต ณ ดาวดวงหนึ่งอันไกลโพ้น หลังจากธานอสได้ดีดนิ้วด้วยถุงมือที่มีอัญมณีทั้งหก สิ่งมีชีวิตในจักรวาลได้หายไปครึ่งหนึ่ง การหายไปนั้นเกิดจากการสุ่มเลือก แต่จะเป็นแบบสุ่มธรรมดา สุ่มแบบแยกชั้น สุ่มแบบกลุ่ม หรือสุ่มอะไรก็ไม่รู้...ธานอสไม่ได้บอกไว้ ดาวที่แฮรี่และเพื่อน ๆ อยู่นั้น สงบลงทันที หลังการดีดนิ้วของธานอส
  2019-12-13 22:57
 • เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหว และสุ่มเสี่ยงต่อความเข้าใจผิด หากไม่เปิดใจรับความจริง และคิดไตร่ตรองให้ดี แต่สถานการณ์บ้านเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นทำให้ต้องตัดสินใจเอื้อนเอ่ยออกมา หวังจะกระตุกขาให้ฝ่ายนโยบาย ได้แก่ รัฐบาล และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้หันมาทบทวนนโยบายต่าง ๆ ทั้งที่เข็นออกมาแล้วและกำลังจะเข็นออกมา ก่อนจะเกิดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์มากกว่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมให้คนในสังคมก่อนประกาศนโยบายใด ๆ นั้นทำได้หลายแบบ
  2019-12-13 22:50
 • วารสารวิชาการในเครือระดับโลกอย่าง Nature และวารสารวิชาการระดับชั้นนำอื่น ๆ ได้มีการตีพิมพ์งานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเกษตรปราศจากสารเคมี หรือเกษตรอินทรีย์ โดยมีทั้งด้านบวกและลบ
  2019-11-30 21:30
 • Goodman S และคณะได้เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชายาเสพติดนี้ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ Drug and Alcohol Dependence เมื่อ 17 ตุลาคม 2019 ศึกษาในปี ค.ศ.2018 ในกลุ่มประชากรอายุตั้งแต่ 16-65 ปี จำนวนถึง 9,987 คนในแคนาดา และในอเมริกาจำนวน 7,376 คนในรัฐที่เสรีกัญชาและ 9,682 คนในรัฐที่ไม่ได้เสรีกัญชา เพื่อลองประเมินดูว่า ผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งของกินอย่างเยลลี่/กัมมี่ น้ำมัน และแบบมวนนั้น หากถูกนำมาจำหน่ายแก่สาธารณะแล้ว รูปแบบผลิตภัณฑ์ใดที่จะเป็นที่ต้องตาตรึงใจคนวัยต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปวางมาตรการติดตามกำกับและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
  2019-11-29 12:46
 • “หมอธีระ” เผย “ไนซ์” หน่วยงานประเมินสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ สหราชอาณาจักร ประกาศ “แนวทางรักษาผู้ป่วยโดยกัญชาแนะนำใช้ดูแล 4 โรค” ผู้ป่วยอาการปวดเรื้อรังห้ามใช้รักษา ส่วนผู้ป่วยมะเร็งและกล้ามเนื้อเกร็ง แนะใช้เฉพาะกรณีรักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้ผล ขณะที่โรคลมชักข้อมูลวิชาการยังจำกัด ซ้ำผลข้างเคียงสูง หวั่นไทยเร่งผลักดันนโยบายกัญาชารักษาผู้ป่วย สร้างผลเสียต่อสาธารณะ แนะพิจารณารอบคอบ
  2019-11-18 19:03
 • 23 ตุลาคม 2019 นี้เอง The Lancet ตีพิมพ์เนื้อหาเรื่องกระแสปลดล็อกกัญชาว่าส่งผลต่อระบบสาธารณสุขอย่างไรบ้าง
  2019-11-05 11:06
 • สัปดาห์ที่ผ่านมา อเมริกามีจำนวนผู้ป่วยปอดพังรายใหม่ 125 ราย รวมแล้วตอนนี้มียอดสะสม 1,604 ราย กระจายไปใน 49 รัฐ ตายไปแล้วตอนนี้ 34 ราย จริงๆ ตอนนี้มีเคสที่กำลังสืบสวนคงค้างอยู่ด้วย หากรวม จะเกินกว่า 2,100 ราย 
  2019-10-26 12:54
 • ปัจจุบันสังคมกำลังเผชิญกับภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้น จากการไหลเวียนของข่าวสารที่รวดเร็ว และทุกคนเป็นทั้งผู้รับสารและส่งสารได้ในคราวเดียวกัน โดยเฉพาะในสื่อโซเชียล ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารอยู่มากมาย แต่จะมีความถูกต้องน่าเชื่อถือที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ จึงเป็นประเด็นที่ประชาชนควรให้ความสำคัญ
  2019-09-30 20:02
 • ไทยถือเป็นประเทศน้องใหม่ในแวดวงกัญชาทางการแพทย์ เราเดินตามรอยทางที่หลายประเทศถางเอาไว้ หนึ่งในนั้นคือ “เยอรมนี”
  2019-09-28 09:18
 • สแกนความรู้เรื่องกัญชาประจำเดือนกันยายน 2562 (Journal Scanning on Cannabis: September 2019)
  2019-09-13 11:42
 • "เราทราบดีว่าหลายท่านคงผิดหวัง จากการที่เราไม่สามารถแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างกว้างขวางได้" ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการดูแลรักษาหรือ NICE ของอังกฤษ กล่าว 
  2019-09-01 09:48
 • ปี ค.ศ.2013 Evans และคณะตีพิมพ์งานวิจัยทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมจากนโยบายปลดล็อคกัญชาในอเมริกา ลงในวารสารวิชาการ The Journal of Global Drug Policy and Practice ผลสรุปคือ ปลดล็อคแล้วเสียหายหนักต่อเนื่องไประยะยาว ได้น้อยแต่เสียมาก
  2019-08-17 20:24

Pages