ธีระ วรธนารัตน์

 • ยากยิ่งนักที่จะหาเจ้านายที่มีครบตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่โลกหมุนด้วยกระแสทุนนิยม วัตถุนิยม ผนวกกับความลุ่มหลงมัวเมากับศาสตร์ตะวันตกที่ทำให้ระบบงานทุกแวดวงมุ่งจะลดต้นทุน รีดประสิทธิภาพ หาตัวเลขความคุ้มค่า เพิ่มกำไรทั้งเชิงเม็ดเงินและผลที่กระหายใคร่อยากได้
  2018-01-07 08:40
 • “หมอธีระ” ห่วงข้อแนะนำเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว ใช้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ชี้ผิดวัตถุประสงค์รับบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อ 11 รพ. หวั่นกระทบต่อศรัทธาโครงการและบุคลากรสาธารณสุข พร้อมระบุงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รัฐจัดสรรน้อยเป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นคนละประเด็น
  2018-01-04 15:35
 • "ตูนเป็นตัวอย่างของความพยายามชี้ให้ทุกคนเห็นว่า Health is everyone's business... หรือที่ผมชอบเรียกว่า Health by all ปรากฏการณ์ตูนได้แสดงให้เห็นว่าทำได้สำเร็จด้วยปัจจัยหลายประการ"
  2017-12-26 14:28
 • คำถามระดับโลกที่เค้าสนใจวิจัยกันคือ มีเงินแค่ไหนจึงจะพอสำหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของแต่ละคน? หวังจะรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับประเทศ
  2017-12-20 15:10
 • "คงจะดีมาก หากเราหันมาจับมือกันด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้ทุกคนในประเทศ ได้มีระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพที่ดีและยั่งยืน โดยทุกคนก็มีความสุขไปพร้อมกัน"
  2017-12-14 14:21
 • “หมอธีระ” ระบุ “UHC DAY” เน้นย้ำประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญปกป้องสิทธิสุขภาพประชาชน พร้อมผลักดัน “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ตามบริบทแต่ละประเทศ ชี้ 15 ปี ไทยรุกระบบบัตรทอง” ถูกทาง ช่วยคนไทยเข้าถึงการรักษา คุ้มครองด้านมนุษยชน แนะใช้โอกาสนี้ทบทวน คิดหากลไกดึงทรัพยากรเพิ่ม สู่การพัฒนาเป็นระบบที่ดีสำหรับทุกคน
  2017-12-08 14:41
 • “หมอธีระ” เผยผลการศึกษาวิจัยทั่วโลกชี้ เลือกเครื่องพยุงเดินไม่เหมาะ ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ซ้ำเกิดโทษ ทำเสี่ยงหกล้มเพิ่ม 3 เท่า แนะต้องเลือกให้เหมาะกับสรีระ หรือปรึกษาแพทย์ นักกายภาพบำบัดก่อน พร้อมประเมินระบุไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแนวโน้มใช้เครื่องพยุงเพิ่ม วาระแห่งชาติการดูแลผู้สูงอายุ ต้องครอบคลุมให้ความรู้ความเข้าใจการเลือกและใช้เครื่องพยุงเดินอย่างเหมาะสม ช่วยลดอุบัติเหตุหกล้มในผู้สูงอายุ
  2017-12-02 14:28
 • อิทธิพลของการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทำให้ประชาชนถ้วนหน้าตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่สามารถเช็คได้จริงว่าสินค้าใดๆ นั้นมีสรรพคุณตามที่บอกจริงหรือไม่ ปลอดภัยไหม และใช้อะไรบ้างที่จะเพียงพอเหมาะสม
  2017-11-29 17:11
 • มีการวิจัยอีกมากมายที่พิสูจน์แล้วว่า อิทธิพลของผู้ดูแล บ่มเพาะ เลี้ยงดู หรือแม้แต่กำกับการทำงานในสถานที่ทำงาน และในสังคมนั้นมีผลต่อพฤติกรรมและลักษณะความเสี่ยงต่อการละเมิดจริยธรรมของคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ก็ตาม
  2017-11-19 11:27
 • “หมอธีระ” เสนอรัฐบาลยกความรุนแรงใน รพ.เป็น “วาระแห่งชาติ” ดึงหน่วยงานเกี่ยวข้องรุกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกัน พร้อมแนะ 3 ทางออก เพิ่มหลักสูตรสื่อสาร สอนทักษะลดความชัดแย้งบุคลากรทางการแพทย์, ทบทวนกฎหมายช่วยลดความรุนแรงใน รพ. และจัดพื้นที่ภายใน รพ.ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
  2017-11-14 15:39
 • "ปรากฏการณ์ของผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้เห็นความร่วมมือของสังคมในการพัฒนาระบบสุขภาพนี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับสังคมไทย ผมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็น "Health by All" เวอร์ชั่นแรก"
  2017-11-04 21:23
 • ความห่วงใยของ Liebig ที่เห็นว่าสังคมแวดล้อม ณ ขณะนั้นประสบปัญหาเด็กขาดแคลนอาหารจนเจ็บป่วยล้มตายกันมาก เนื่องจากการแพทย์ยังไม่ดี หญิงที่คลอดลูกมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าปัจจุบันอย่างมาก จนทำให้ลูกที่เกิดมาขาดแม่ และไม่มีอะไรจะกิน มักถูกเลี้ยงโดยผู้ดูแลแบบตามมีตามเกิด เช่น ให้กินนมแพะ นมลา หรือเอาขนมปังมายีผสมน้ำและป้อนให้กิน
  2017-10-08 11:47

Pages