ธีระ วรธนารัตน์

 • สภาปฏิรูป – สวรส. เคลื่อนงานวิจัย “ความแตกฉานสุขภาพ” เผยผลวิจัยต่างประเทศ พบผู้ที่มีระดับความแตกฉานด้านสุขภาพต่ำ จะมีสถิติใช้บริการรักษาฉุกเฉิน และเจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวใน รพ.มากกว่าผู้ที่มีระดับความแตกฉานปานกลางถึงสูง เนื่องจากความสามารถในการป้องกันและดูแลตนเองที่ด้อยกว่า และผลพวงที่ตามมาจะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพระดับประเทศ คือ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น รวมถึงผลิตภาพลดลงจากการขาดแคลนวัยแรงงาน
  2015-07-18 15:52
 • “หมอธีระ” ชี้ “โครงการอาหารสุขภาพเพื่อสาธารณะ” กระแสสังคมตอบรับรอบด้าน หลังทดลองตั้งบูธขาย รพ.จุฬาฯ 8 เดือน เผย รพ.-หน่วยงานสนใจขอขยายตั้งบูธ ขณะที่มีผู้ประกอบการสนใจ ร่วมผลิตอาหารส่งขาย พร้อมเพิ่มเมนูอาหารว่าง-อาหารกล่องเสริมระหว่างประชุม ย้ำหวังเป็นโครงการต้นแบบ มุ่งลดความเสี่ยง สร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน หวังดึงผู้ประกอบการอาหารสนใจและผลิตอาหารสุขภาพ เพิ่มการเข้าถึง 
  2015-07-15 18:40
 • นพ.ธีระ ระบุถึงผลวิจัยในสหรัฐฯ ปี 50 ที่พบว่าสาเหตุการล้มละลายของขาวอเมริกันนั้น 62 % เกิดจากค่าใช้จ่ายสุขภาพ แต่ที่น่าสนใจคือ คนที่ประสบภาวะล้มละลายนั้น ล้วนมีคุณลักษณะที่ดี เช่น จบการศึกษาที่ดี มีบ้านเป็นของตนเอง และมีอาชีพทำมาหากินเป็นหลักเป็นฐาน ไม่เพียงแค่นั้น 3 ใน 4 ของคนที่ล้มละลายยังทำประกันสุขภาพไว้ด้วย และนี่เป็นสาเหตุเหตุที่ นพ.ธีระยืนยันว่าชาวไทยจำเป็นต้องมีหลักประกันสุขภาพ แต่หากจะให้ระบบเดินหน้าอย่างมั่นคงนั้น ต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วย นั่นคือ ทรัพยากรที่เพียงพอ บุคลากรสาธารณสุขภาครัฐต้องได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต สมดุลการทำงาน และสวัสดิภาพ
  2015-07-04 14:56
 • ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ยกตัวอย่างการพบผู้ป่วยโรคเมอร์ส จากคนไข้ชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาใน รพ.เอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเมดิคอลฮับ โดยระบุว่า เงินที่ได้จากธุรกิจนี้จะดูเล็กน้อยไปถนัดตา หากเกิดการระบาดของโรครุนแรง และในเมื่อไม่สามารถยับยังเมดิคอลฮับได้ ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐจะกฎหมายที่เรียกเก็บ "ค่ารักษาความมั่นคงทางสุขภาพของสาธารณะ" จากกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ เพื่อมาเป็นทุนสำรองภาครัฐสำหรับช่วยจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนโยบายและการประกอบธุรกิจเหล่านั้นในสังคม
  2015-06-27 15:24
 • “หมอธีระ” ห่วงการอ้างอิงงานวิจัยไม่สมบูรณ์ แปรผิดทิศสุดโต่ง ฟันธง “บัตรทองแย่” มองเป็นตลกร้าย หวั่นเกิดความวุ่นวาย ขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ส่งผลกระทบยากแก้ไข พร้อมแจงหลักการวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพการรักษา ต้องควบคุมตัวแปร ทั้งโครงสร้างประชากร เศรษฐานะ ระดับการศึกษา และความเป็นอยู่ แนะ “ทีดีอาร์ไอ” ต่อยอดวิจัยศึกษาคุณภาพระบบระยะยาว 
  2015-06-25 18:51
 • ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ตั้งคำถามถึงบทบาทที่ควรจะเป็นของสภาวิชาชีพต่างๆ ด้านการแพทย์ ภายหลังจากกระแสสังคมที่ขานรับเรื่องค่ารักษา รพ.เอกชน พร้อมกับตั้งความหวังว่า แพทยสภาจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง นพ.ธีระได้ review บทความวิชาการว่าด้วยเรื่องของการติดตาม กำกับ และประเมินการทำงานของสภาวิชาชีพทั่วโลก และพบว่า ปัญหาเรื่องความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของวิชาชีพนั้นเป็นที่เข้าใจได้ในสาธารณะ เพราะต้องการความเชี่ยวชาญ และทักษะต่างๆ ในการตัดสินใจ แต่ต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลในการปกครองตนเองด้วย และการกำหนดบทบาทชัดเจนว่าจะทำหน้าที่กำกับดูแลการทำเวชปฏิบัติของแพทย์ในสังกัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักด้วย 
  2015-06-13 13:42
 • “หมอรัชตะ” รับปากตั้งภาคประชาชน ร่วมนั่ง คกก.แก้ไขปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน หลังเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ยื่นหนังสือจี้ขอความจริงใจในการแก้ไข ยันต้องตั้ง “คกก.กลาง เพื่อตรวจสอบค่ารักษา รพ.เอกชน” ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี พร้อมเตรียมยื่นหนังสือ กพฉ.ขอร่วมเป็น กก.แก้ปัญหาระบบฉุกเฉิน ต้นเหตุทำประชาชนถูกรีดค่ารักษาแพง   
  2015-06-08 18:11
 • บทความจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ นำเสนอผลการวิจัยจากต่างประเทศว่า ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางนั้น ระบบบริการการแพทย์ภาคเอกชนดีกว่ารัฐบาลจริงหรือไม่ ? ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยก็ขัดแย้งกับความเชื่อนี้ เมื่อพบว่า การดูแลรักษาที่ รพ.เอกชนมีจำนวนการผิดมาตรฐานการรักษา และผลการรักษาที่แย่กว่ารัฐบาล แต่มีความตรงต่อเวลา และการต้อนรับขับสู้ที่ดีกว่า ซึ่ง นพ.ธีระ ได้ชี้ว่า จะเห็นว่าได้ว่า กากเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย รพ.รัฐ ยังคงเป็นที่พึ่งได้เสมอ เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ตั้งต้นด้วย "ใจ" และมีประสบการณ์ที่มากมาย แม้ทรัพยากรไม่ได้เลิศหรูฟู่ฟ่า ไม่ได้มีความสะดวกสบาย ไม่ได้มีคำหวานๆ แต่เชื่อเถิดว่า เค้าเหล่านั้นไม่ได้คิดเป็นอื่น นอกจากช่วยเหลือผู้คน
  2015-06-05 14:15
 • ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ทำนายสถานการณ์การรักษาใน รพ.รัฐ ว่า หากยังปล่อยให้มีสภาพแบบนี้ คือ กำลังคนสุขภาพที่ไม่มีทั้งขวัญและกำลังใจ งานหนัก ค่าตอบแทนต่ำ คน เงิน ของ ที่ไม่เพียงพอ และขาดแคลนไปทุกสิ่งเช่นนี้ ในอนาคตอีกไม่นาน ไทยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับสถานการณ์ความเสื่อมถอยของระบบสุขภาพภาครัฐที่จะลดลงอย่างรุนแรง ขณะที่ธุรกิจอุตสาหกรรมสุขภาพพุ่งโตสวนทางไม่หยุดไปพร้อมกับธุรกิจประกันชีวิตที่หากินจากความเสื่อมถอยด้านคุณภาพของระบบสุขภาพภาครัฐ ซึ่งทั้งหมดเกิดจา “นโยบายที่แก้ไม่ถูกที่ ชี้ไม่ถูกจุด และการไม่ยอมรับสัจธรรมของชีวิตในระบบสุขภาพ และในสังคม”
  2015-05-24 18:22
 • นักวิชาการจุฬาฯ ชี้นโยบายหมอครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการขับเคลื่อนสุขภาพปฐมภูมิ แต่หวั่นไม่ยั่งยืน เหตุภาคปฏิบัติที่ผ่านมาเหมือนอาหารจานด่วน ตั้งทีม 2-3 หมื่นทีม แต่ทรัพยากรในระบบมีน้อย งานไปถมที่ระดับปฏิบัติการมาก แนะละลายกรอบคิด ดึงวิชาชีพนอกระบบสาธารณสุขร่วมทีมหมอครอบครัว เชื่อดันนโยบายประสบความสำเร็จยั่งยืน
  2015-05-23 10:23
 • ห่วง ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ฟาสฟู๊ด รุกพื้นที่ รพ.มากขึ้น หวั่นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชน ทั้ง หวาน มันเค็ม กากใยน้อย เสี่ยงโรคเรื้อรัง โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แถมซ้ำเติมภาวะโรคของผู้ป่วยด้วย “รพ.จุฬาฯ” จับมือ เครือข่ายนักวิชาการอาหารสุขภาพเพื่อสาธารณะ นำร่องเปิดบูธขายอาหารสุขภาพร้อมกิน “กินดี อยู่ดี” เปิดทางเลือกอาหารให้กับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
  2015-05-20 13:04
 • บทความจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ที่ระบุถึงการพัฒนาระบบสุขภาพไทยว่า ไม่สามารถมองโดยตั้งต้นจากทรัพยากรภาครัฐแต่ฝ่ายเดียวได้ แต่ต้องมองถึงทรัพยากรจากภาคเอกชนด้วย ระบบสุขภาพนี้จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างสมดุล โดยที่ไม่เกิดการผูกขาด ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบสุขภาพในภาพรวมทั้งหมด
  2015-05-19 19:11

Pages